НовиниФМ новини

WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) в партньорство с ВИФИ България беше организатор и домакин на информационно събитие, което се проведе на 27 юни т.г. в Сентрал Парк Хотел, София. В рамките на конференцията бяха представени резултатите от финансираната по програма Еразъм+ на ЕС пилотна онлайн платформа за дистанционно обучение „WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт“.
Ваня Миланова, WiFi България @Петър Ташев
Лектори на събитието бяха Ваня Миланова, проектен координатор във ВИФИ България, Тошо Киров, съосновател на БГФМА и тютор във „WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт“, Херберт Щемпер, мениджър отдел „Ключови клиенти“ на WIFI International, Зоран Джурджевич, управител на Kala Consulting Сърбия и Андраш Байай от WIFI Унгария.
Деян Кавръков, заместник-председател на БГФМА и сертифициран тренер на ВИФИ България, запозна гостите на конференцията с наскоро публикуваните международни стандарти ISO 41011 и ISO 41012.
Сред гостите бяха и международните ФМ експерти Йозеф Черни, председател на унгарската ФМ асоциация (HFMS), Роксана Бодо, вицепрезидент на румънската ФМ асоциация (ROFMA), Дейвид Мартинес, директор на CIFMERS, както и представители на партньорите по проекта от Австрия, Унгария и Сърбия.
„Настоящата информация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. „ВИФИ -България“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ЕС или ЦРЧР.“