ФМ новини

Последствия за поддържащата и надзорната фирма на асансьора в Пловдив

 

Асансьор с "телефонна връзка" към поддържаващата компания
Асансьор с „телефонна връзка“ към поддържаващата компания

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще стартира процедура по отнемане на разрешителните за дейност на фирмите, които са били отговорни за поддържката и надзора на асансьора, с който на 5 юни в Пловдив се случи инцидент. След подадения сигнал от пострадалите, бе назначена проверка на мястото на случая, която продължи и в офиса на двете фирми, за да се прегледа цялата им документация и дейност.

Инспекторите са установили, че асансьорът не е преминал задължителен технически преглед преди 4 месеца, когато е бил извършен сериозен ремонт на него. Също така в момента на засядането на съоръжението разговорното устройството не е сработило, което е недопустимо. В офиса на поддържащата фирма е установено и че не е водено досие на авариралия асансьор. Такава практика е установена и при други съоръжения, за които отговаря същата фирма. Санкцията за всяко от тези нарушения е от 100 до 2 000 лв. В момента се изготвят Актовете за административно нарушение, като многобройните отклонения от нормативната уредба ще са основание, след влизането им в сила, да бъде отнето удостоверението на поддържащата фирма.

Такава процедура ще бъде стартирана и за фирмата, която е извършвала надзора. При нея е установено, че липсва квалифициран персонал, който да извършва дейността. Същевременно са записани на отчет голям брой съоръжения с повишена опасност, които не могат да бъдат проверени с разполагаемия човешки ресурс.