НовиниНовини България

МРРБ готви промени в Наредба 7/2004 за енергийна ефективност на сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради и мотивите към нея.

Промяната цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията на Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ от месец декември 2016 г. по отношение на наименованието на сертификата за енергийни характеристики на нова сграда и определения в закона.

С приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради се очакват следните резултати:

  • Постигнато съответствие с разпоредби на ЗЕЕ.
  • Постигната съгласуваност в общия пакет от наредби за енергийна ефективност на сгради, издадени на основание ЗЕЕ.
  • Подкрепа на бизнеса в сферата на проектирането и обследването за енергийна ефективност на сгради чрез разясняване на техническа материя с разпоредби, подпомагащи компетентността.
  • По-ясни правила по отношение на влизането в сила на направените изменения в Наредба № 7 от 2004 г., които ще облекчат общинските администрации в процеса на съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

Текстовете на предложенията можете  да намерите тук:

ПРОЕКТ

МОТИВИ