Новини

Добавената стойност на фасилити мениджмънта

Фасилити мениджмънта и неговата добавена стойност за компаниите от гледна точка на работната среда – това ще бъде една от водещите презентации на тазгодиния III-ти Facility Management форум, организиран от Българска фасилити мениджмънт асоциация и списание ENTERPRISE. Лектор на презентацията ще бъде Петър Ташев, гл. редактор на сп. Фасилитис, което е официален медиен партньори на форума.

Събитието ще се проведе на 14 Юни 2017 в Гранд Хотел Приморец, гр.Бургас. Цялата информация е достъпна на: http://facility17.mysuccess.bg/
Форумът е насочен към управлението и интеграцията на процесите на една организация в сградна среда, които подобряват ефективността на нейната основна дейност, като част от добрите бизнес практики.

Част от акцентите на форума:

  • Пазарът на фасилити мениджмънт услугите у нас и Европа – актуални данни и тенденции
  • Очакваните иновации при дигитализирането на сградите, както и ролята на софтуерните решения във Фасилити мениджмънта и до колко компаниите са готови да посрещнат промените
  • Устойчиви бизнес стратегии: ефектът на ФМ върху корпоративните цели работно място, Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти и добавената стойност на фасилити мениджмънта и др.
  • Опитът говори – ФМ в Индустриални и логистични сгради, Case Study добри практики на компании от различни сектори и индустрии- своя опит и ефективни бизнес съвети ще споделят представители на Ceres Management Services, Планекс Инвест, Летище Бургас, Е.МИРОЛИО ЕАД и др.

По време на форума ще се проведе и обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221″

Повече информация за форума и обучението можете да намерите на http://facility17.mysuccess.bg/ и www.bgfma.bg