НовиниФМ новини

Billa България със сертификат за енергийно управление

BILLA е първата ритейл компания у нас, сертифицирана по международен стандарт за енергийно управление, използвайки иновативна система за мониторинг на консумацията на ток

@Billabulgaria

BILLA България въведе успешно система за енергиен мениджмънт в съответствие със стандарта ISO 50 001 за управление на енергията на Международната организация за стандартизация. Този подход дава възможност на търговската верига да залага годишни и дългосрочни цели за намаление потреблението на енергия и емисиите на парникови газове. Сред основните приоритети на компанията до 2022 г. по отношение на енергийната ефективност са по-ниска консумация на горива за отопление с 48% и постигане на 20% дял на възобновяеми енергийни източници от общото потребление на електроенергия.

Един от основните фактори за успешния енергиен мениджмънт е паралелно въведената иновативна система за мониторинг на консумацията на електроенергия „ЕЛЕКТРА“. Тя е изцяло автоматизирана и подава информация към уеб базирана платформа на всеки 15 минути, което дава възможност да се правят детайлни анализи за потреблението на енергия. Системата е въведена във всички 111 магазина на BILLA в България, както и в складовата база в Столник.

„Проектите за енергийна ефективност са ключов приоритет за BILLA. Като отговорна компания имаме дългосрочен ангажимент за намаляване на въздействието върху природата. Работим активно, за да оптимизираме дейността си, и по този начин да пестим енергия. В същото време с проектите ни целим да формираме трайни навици за отговорно отношение към природните ресурси у нашите служители и техните семейства“, коментира Бойко Сачански, Управител на BILLA България.

Компанията разполага със свой екип по енергиен мениджмънт, който включва представители на почти всички отдели. До края на 2017 г. служителите на търговската верига ще са преминали през специално интерактивно обучение, свързано с управлението на енергия.