Новини

1 юни 2017 г. – „Направи си град – бъдещето на София“

По повод  1-ви юни – Ден на детето, Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, „Камара на архитектите в България“ /КАБ/ и Детска архитектурна работилница организират детски празник на архитектурата „Направи си град – бъдещето на София“.

Събитието ще се проведе на 1 юни 2017 година на територията на Ларгото. Заедно с децата на София ще творят домакините – Главния архитект на СО арх. Здравко Здравков и Председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов.

Целта на събитието е да се чуят мечтите и желаниято на децата, свързани с техния град. Идеята е да те да бъдат поощрени бъдат социално ангажирани с темите, касаещи града, с опазването му и с неговото развитие.

За да се промени един град, за да бъде освободен от автомобилния трафик, за да се направят повече пешеходни зони и човекът да има приоритет пред автомобилите, трябва да се започне с изграждане на отношение към мястото където живеем още в ранна детска възраст.

Програмата включва две детски архитектурни работилници – първата ще стартира в 10.00 ч. до 11.30 ч., а втората от 12.00 ч. до 13.30 ч. В тази инициатива очакваме да се включат деца от 1-ви до 4-ти клас.

От 14.00 ч. на 1 Юни ще се проведе архитектурна дискусия за бъдещето на София с ученици от 5-ти до 11-ти клас. Темите на дискусията, които предварително бихме искали да зададем към участниците са:

– В какви сгради искате да живеете?
– Как си представяте велосипедните и пешеходните алеи?
– Как бихте искали да изглежда вашият град след 20 години?
– Какви са проблемите с паркирането според вас?
– Как си представяте зелените площи във вашия град?
– Какви цветове смятате, че са подходящи за квартала, в който живеете?