ФМ новини

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в Българска банка за развитие

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в новата административна сграда на Българска банка за развитие в София. Проектът обхваща проектиране, монтаж, пускане в експлоатация и техническа поддръжка на система за противопожарна защита в сървърното помещение на банката. В рамките на проекта бяха изградени инсталации за автоматично пожарогасене с гасителен агент инертни газове, локална система за пожароизвестяване и сигнализация, както и аспирационна система за въздушни проби за ранна детекция на дим.

Комбинираното взаимодействие на трите типа инсталации осигурява най-добрата стратегия за защита на сървърни помещения. Локализирането на пожара става на много ранен етап, благодарение на което не съществува опасност от възпламеняване или разрастване. Евентуален пожар може да бъде предотвратен в рамките на секунди като през това време оборудването не спира да работи. Това осигурява непрекъснатост на работния процес, максимална надеждност и ефективност на противопожарната защита.