Новини

Обявиха победителя от конкурса „Топлоцентралата“

Антон Колев и Мариана Сърбова от София са победителите в конкурса „Топлоцентралата“.

Целта на проекта на победителите е пространственото разхерметезиране на отделните сгради, използвайки следните принципи:

− ясна геометрична рамка, свързваща новите и старите сградни обеми – с избраната си материалност тя запазва ритъма на фасадите и контурите на обемите;

− дифузна среда, обединяваща ролята на зелено и площадно пространство; връзка с парка;

− преливане на пространствата в основните обществено-достъпни зони – комуникация между интериор и екстериор;

− подчертаване на характерната носеща конструкция на сградите;

− запазване на материалността на сградите (облицовъчни тухли, стъкло, цимент / бетон, графични елементи);

− изява на основната ценност в сградите – хетерогеният им характер и пространствата им.

Според проекта три от сградите ще бъдат запазени, а една – разрушена. Предвижда се нова двуетажна сграда 3 с метална конструкция. Тя е двустранно достъпна с цел проходност на пространствата и играе роля на връзка между сградите 1a и 2, където са всички обществени пространства. Служебната зона е в сграда 1b.

Предвиждат се следните промени по съществуващите елементи на сградите:

− изграждане на частично междинно ниво в сграда 1а (метал) при запазване на покривната й конструкция; премахване на стените в северната част на сградата;

− изграждане на частично междинно ниво (метал) в сграда 1b като се демонтират покривните 2Т панели и 4 броя от тях се монтират на по-високо ниво на указаната в чертежите нова кота чрез надстрояване на съществуващата стб конструкция и запазване на ограждащите стени като структура; премахване на вътрешните съществуващи стени;

− изграждане на частични междинни нива в сграда 2 (метал или стб.) при запазване на покривната конструкция; премахване на вътрешните стени и на външните стенни панели в СЗ част, където се предвижда вкопаване на терена до котата на пода.

Застроената площ на проекта ще е 970m2, а  РЗП – 1437m2. Отделно победителите са предвидили озеленяване на почти два декара площ.

 

Останалите проекти можете да разгледате тук