Интервюта

BREEAM сертификатът ни гарантира по-ниски експлоатационни разходи

Сграда 2 от BSR Sofia е пред завършване. Разкажете малко повече за сградата?

С проектирането и строителството на Сграда 2 целта ни беше да дадем на наемателите си ефикасен и гъвкав дизайн на работното място. Обширни етажни площи, естествена светлина във всяко работна зона, отворени етажни пространства без колони са само част от предимствата, които са заложени в проекта. Със своите 17,300 м2 през юли тази година ще можем да предложим на офис наемателите в София бизнес среда, която да допринесе за техния комфорт, както и въ

Любомир Младенов е оперативен директор на БСР София от три
години и половина, като управлява портфолио от над 50,000 м2
офис площи в София. Преди това е работил в MBL|CBRE в периода
2008-2012. Притежава и магистърска степен Инвестиции в недви-
жими имоти от Cass Business School, Лондон.

зможност да планират поетапно своя бъдещ растеж. Предстои ни и сертифициране по BREEAM, тъй като изискванията на компаниите се увеличават както в областта на технологичната инфраструктура, която сградата трябва да притежава, така и по отно-шение на нейното екологично въздействие спрямо околната среда.

На какъв етап е отдаването й под наем? Има ли интерес към нея?

Определено има интерес към нея, вече имаме подписани договори за наем, като също така водим преговори с още няколко заинтересовани компании.

Собствен екип ли ползвате за фасилити мениджмънт дейностите по сградата, или външна компания?
Сградата се управлява от собствен мениджърски екип, отчитайки факта, че като съвместяваме ролите на собственик и фасилити мениджър, придаваме добавена стойност на нашите наематели.

Имайки опит със сграда 1 на комплекса, участваше ли активно ФМ специалист или консултантска компания по време на етапите на дизайн / архитектура и строителство на новата сграда?

BSR Sofia
BSR Sofia

Да, в процеса на проектиране и сега по време на строителството ползваме услугите на външна компания, която да съблюдава всички важни детайли, свързани с бъдещото управление на сградата.

Сградата ще бъде сертифицирана по BREEAM – защо се решихте на тази стъпка?

Не беше трудно да се решим на тази стъпка, тъй като смятаме, че устойчивото строителство е наложително дори и към момента, а в съвсем близко бъдеще може да стане и задължително. BREEAM сертификатът ни гарантира по-ниски експлоатационни разходи, разумно използване на природните ресурси, както и здравословна среда за нашите наематели и гости.