НовиниНовини България

ЧЕЗ Електро предлага нов продукт за оптимизиране на енергийното потребление

„ЧЕЗ Електро България“ АД съобщи, че от началото на април предлага на своите клиенти нов продукт – „Енергиен мениджър“. Услугата е електронна и подпомага потребителите да следят потреблението си на електроенергия и по този начин да оптимизират разходите си. Чрез „Енергиен мениджър“, освен сравнение на консумацията на електроенергия в различните обекти на клиента, се проследява и потреблението на конкретен обект, като се идентифицират и възможностите за спестяване на разходи при прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Електронната услуга дава възможност на клиентите да получават мониторинг и точна справка за потреблението на електроенергия за период от 36 месеца назад, с отразено процентно отклонение (нарастване, намаляване), както на всеки обект, така и общо за всички обекти на клиента.

Визуализацията на данните под формата на графики позволява ясно идентифициране на нуждите от по-ефективно използване на електроенергията. Докладът може да бъде използван за изпълнение на действия и въвеждане на мерки, целящи намаляване на нецелесъобразното и неефективно енергийно потребление в определени обекти.

Продуктът „Енергиен мениджър“ може да бъде заявен във всеки Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Изготвя се в excel формат и се изпраща на посочен от клиента имейл до 10 дни след заявяване и заплащане на услугата. Повече информация може да бъде получена в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, денонощната информационна линия – 0700 10 010, на корпоративния уеб сайт www.cez.bg и по електронна поща на адрес zaklienta@cez.bg.