Интервюта

Проектиране, ориентирано към поддръжката

За какво да помислим при проектирането на сгради, ако искаме те освен здрави и красиви, да бъдат лесни за обслужване и винаги чисти

Иван Грозданов е изпълнителен директор на фирма РЕФЛЕКС М от началото на 2017 година. Има 15 години професионален опит в управлението на бизнес имоти и доставки. Работил е за Алфа Банк - клон България, Хюлет Пакард и БТК. Иван Грозданов е магистър по икономика със специалност “Международни икономически отношения” от УНСС.
Иван Грозданов е изпълнителен директор на фирма РЕФЛЕКС М от началото на 2017 година. Има 15 години професионален опит в управлението на бизнес имоти и доставки. Работил е за Алфа Банк – клон България, Хюлет Пакард и БТК. Иван Грозданов е магистър по икономика със специалност “Международни икономически отношения”
от УНСС.

Днес се строи много – понякога добре, понякога – зле, веднъж луксозно – друг път – непретенциозно. Но, както казва изпълнителният директор на фирмата за почистване „Рефлекс – М“ Иван Грозданов : „Хубаво е да се строи с мисълта, че
всяка сграда съществува доста повече от времето на един човешки живот и рано или късно тя ще трябва да бъде обслужвана, ремонтирана и почиствана. Понякога ние се сблъскваме с невъзможни или трудни за почистване елементи, които излишно оскъпяват поддръжката на сградата, а би могло просто някой да помисли за това още при идейния проект и при строителството.”
Това е причината, поради която решихме да обобщим няколко основни съвета към инвеститорите, проектантите и архитектите. Опитът на фирмата за почистване може да помогне на бъдещите собственици да оптимизират и намалят разходите по oбслужването на сградата през следващите десетилетия от нейния живот. Става дума за прости конструктивни решения, понякога детайли, които могат да съкратят сериозни суми от бъдещите разходи за поддръжка и ремонт.
Живеем във все по-замърсени градове с натоварен трафик и непрекъснат смог, затова още при замисъла на фасадата на сградата е желателно да се реши как тя ще може да се обслужва. При самото проектиране инвеститорът е добре да бъде наясно каква технология на почистване на фасадата ще се използва впоследствие – алпийски способ, вишка или някакво безопасно съоръжение, специално изградено и монтирано на дискретно и лесно за обслужване място. Понякога е удачно да се предвидят отваряеми части в стъклените конструкции, да се помисли за достъп на вишка или система за алпийски достъп с въжета. Целта е
да няма архитектурни решения, които затрудняват или оскъпяват достъпа до фасадата.
Съветът на специалистите по почистване е, когато се поставят архитектурни елементи, например елерони, конструкции, различни наклони и сложни детайли, да се мисли как всичко това ще бъде поддържано и най-вече на каква цена. Друг проблем, с който се сблъскват служителите на фирма „Рефлекс – М“, е при почистването на покривите на сградите. Много често при постройките с плоски покриви се запушват отводнителните отвори от събралите се листа, найлони или отпадъци, донесени от
вятъра. Тогава се налага отстраняване на насъбралата се вода, за да няма проблеми със сериозните течове, които тя предизвиква. Което, естествено, след това води до сериозни и скъпи ремонтни дейности, които могат да бъдат спестени. Според Иван Грозданов, прости конструктивни решения като разумно проектирани и разположени предпазни съоръжения, които пазят каналите от запушване, са едно добро решение на проблема. При скатните покриви е добре да се предвидят още при изготвянето на проекта на покрива капандури, които освен да придават стил и красота на сградата, да предоставят възможност и за достъп до улуците, където най-често се събират листа и ги запушват.
При почистване на стълбищата на сградите често има проблем с парапетите във вид на метална тръба. В този случай трудността не е в почистването на парапета, а на мазилката на стената, която е във външния край на стъпалото, откъм парапета. Силно се замърсява, получават се „стечки“ което влошава общия изглед на стълбищната клетка. Решението е поставянето на някакъв вид протектори или елементи, които трайно пазят стената от замърсяване.
В много от сградите конструкторите са предвидили сервизни помещения на всеки етаж, които са с удобен достъп за наливане на вода, за изхвърляне на отпадъчни течности, за обслужване на инвентара и на съоръженията за почистване. Те са полезни както при почистване, така и при обслужване, за ремонтни дейности и несъмнено са огромно предимство при стопанисването на всяка жилищна, офис или обществена сграда.
Практиката показва, че подземните гаражи, мазета и сутерени често се наводняват. От изключителна важност е отводнителната система да е изградена и предвидена правилно – с добър дебит и подходящи помпи. Това може да спести на собствениците много неприятности и средства през годините.
И накрая стигаме до подовите настилки и повърхности в офиса, до облицовките на стени и различните видове покрития в офиса или жилището. Например, поставяйки мокет, трябва да сме наясно, че прането му е задължително. Периодът, през който това се случва, е в зависимост от натовареността, от етажа и не на последно място от вътрешните правила в дадения офис или сграда. Твърдите настилки – плочки, гранитогрес, мрамори, гранит и други, също изискват специализирана поддръжка, различна от ежедневното почистване. И тук машинното почистване е задължително, като периодът зависи от натовареността в сградата или офиса.
В крайна сметка, както се изрази изпълнителният директор на „Рефлекс – М“ Иван Грозданов: „Каквато и архитектурна визия, разпределение или материали да изберем, трябва да сме наясно, че всичко това трябва да бъде добре поддържано и почиствано през времето. И затова е необходимо още инвеститорът да е наясно с бъдещите разходи за поддръжка и почистване, за да може всичко в бъдещата сграда е оптимално ефективно и разумно предвидено.“