НовиниФМ новини

Мундус Сървисис продължава с експанзията

Днес на сайта на комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, се появи съобщение за намерение „Мундус Сървисис“ АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „ВМ аутомейшън” ЕООД.

„Мундус Сървисиз“ АД, чийто капитал се притежава от „ЕМПАУЪР Кепитал фонд Кооператиф“ У.A., Нидерландия, „Кей Джей Кей Мениджмънт“ С.А., Люксембург и г-н Лъчезар Петров, предоставя „интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради (включително, без Дружеството да се ограничава до това, почистване, цялостна сградна поддръжка, профилактика и поддръжка на машини и съоръжения в сградите) и административна подкрепа на дъщерните дружества на Дружеството, които предоставят същия тип услуги“.

„Мундус Сървисиз“ АД не извършва самостоятелна търговска дейност, като то осъществява контрол върху „Фасилити Оптимум България” ЕАД и „Вики Комфорт 2004“ ЕООД, а от началото на месец март и върху Ей.Ес.Ес. България.

„ВМ аутомейшън” ЕООД е компания, която предоставя инженерни решения и интегрирани фасилити услуги за енергийна ефективност и автоматизация за предприятия и офис сгради в областта на индустриалната и битова климатизация, отопление и вентилация – ОВиК (HVAC), хладилното оборудване (Refrigeration), резервното и непрекъсваемо токозахранване (UPS и дизелови/газови генератори), прецизната климатизация (Close Control) за технологични центрове за данни, чисти помещения и инфрачервено зоново отопление.

Според съобщението за образуване на производство за разрешаване на концентрация от КЗК, нито едно от лицата упражняващи контрол над „Мундус Сървисиз“ АД, нито други лица от техните икономически групи, извън посочените по-горе не извършва дейност на някой от съответните пазари, на които оперира „ВМ аутомейшън” ЕООД и които следва да се считат за засегнати от планираната сделка.

Днес в сайта на ВМ аутомейшън ЕООД се появи съобщение от управителя на компанията Илия Йовчев, в което се казва, че „Във връзка с промяната на контрола върху ВМА, бих искал да Ви уверя, че ВМА ще продължи да предоставя услуги при спазване на вече установените стандарти за високо качество, като предложената концентрация няма да засегне по никакъв начин търговските отношения съществуващи между представляваното от Вас дружество и ВМА. В допълнение, след присъединяването на ВМА към икономическата група на Мундус, ще имаме възможност да предложим нашите високо-качествени решения в комбинация с широка гама фасилити мениджмънт услуги.“