Интервюта

Целта ни винаги е интегрирана фасилити мениджмънт услуга

През последните години все по често се говори за европейския стандарт по фасилити мениджмънт EN 15221. Водите ли се от него при предоставянето на услуги на своите клиенти?

Йоаким Каламарис (Й.К.). Прилагането на европейския стандарт по фасилити мениджмънт в България е повече от необходимо, за съжаление публикуването му от Българския институт за стандартизация (БИС) все още се бави. Нямам точна информация кога това може да се случи, но съм взел убедено решение, че KALAMARIS GROUP ще прилага този стандарт.
Гергана Петришка (Г.П.) Освен специфичните раздели, които касаят пряко ФМ процесите, EN 15221-3 е един вид надграждане стандарта за управление на качеството EN ISO 9001. Лично за мен, като икономист, особено ме впечатли EN 15221-7 с разработените модели за бенчмаркинг.

Й.К. Бих искал да добавя, че за пропърти и фасилити мениджърите ще бъде от голяма полза прилагането на общ стандарт за измерване на пространството.

Успявате ли да разберете основния бизнес на всяка една компания, която обслужвате, така че да й предлагате възможно най-добрите услуги?

Й.К. В познаването и разбирането на основния бизнес на клиента се корени нашият успех. В портфолиото на KALAMARIS GROUP може да видите големи търговско-развлекателни центрове, офис и мултифункционални сгради, производствени и складови обекти, учебни заведения, жилищни комплекси и др. За всеки обект ние определяме фасилити мениджър, който поема възложения ни проект от фаза първи оглед и първа среща с клиента, участва активно във офертната фаза, изработва и прилага
план за мобилизация (включително в подбора на кадри), изработва и прилага план за стартиране на услугите; като през
цялото време поддържа близък контакт с представителите на клиента.

Г.П. Без съмнение съвременния фасилити мениджър трябва да познава целите на компанията, за която работи на най-високо ниво. Имам предвид на стратегическо ниво, освен целите и политиката, говоря за визия, социална отговорност, код на поведението и др. Също, много е важно фасилити мениджърът да има чувствителност по отношение на предстоящи промени в организацията,
за която работи. Във всеки момент в периода на изпълнение на договорените услуги, фасилити мениджъра трябва да е адекватен!

Как оценявате разбирането за фасилити мениджмънта от страна на вашите клиенти?

Й.К. Когато говорим за значителните ни клиенти, това са големи международни компании, които в повечето случаи имплементират разработени модели за фасилити мениджмънт. Когато е необходимо, ние предлагаме съобразена стратегия за прилагане и изпълнение на услугите.
Г.П. Всъщност не рядко се случва клиент да ни потърси и да каже: „Заповядайте при нас и ни обяснете, как да организираме процеса на работа“. Това предизвикателство е много важно за нас, защото така се отваря възможност да предло-жим и да приложим иновативни решения и винаги обезпечени със собствен Software, т.е. с дела, не с думи доказваме качеството на предлаганите от нас услуги.

Какви са основните услуги, които клиентите ви искат от вас?

Й.К. Целта ни винаги е интегрирана фасилити мениджмънт услуга, в идеалния случай това означава обектът да има фасилити мениджър на място, екип техническа поддръжка, екип за професионално почистване и охранители, всички – служители на KALAMARIS GROUP. Вложихме огромни средства в компанията, за да имаме капацитета, необходимите лицензи и сертификати, така че днес да сме в състояние със 100% собствен персонал да извършваме възложените услуги. Чрез дъщерната си компания RETAIL DESIGN успешно реализираме довършителни работи, ремонти и други строително-монтажни работи, през изминалата година реализирахме няколко по-големи проекта, както и изграждане на магазини в търговските центрове, в които сме наети като поддръжка. Въпреки, че тази дейност не е нова за нас, броят на новите проекти, за които ни ангажират постоянно расте, т.е. има пряка връзка между ръста на компанията ни във ФМ сектора и ръста на допълнителните услуги, които предлагаме: освен строително-монтажни работи, доствака и поддръжка на пожарогасители, доставка на санитарни дозатори и консумативи, химическо чистене, пране и др..
Г.П. Когато запитването е за определен вид услуга, процентно погледнато преобладават тези за почистване, следвани от тези за охрана и техническа поддръжка. Това което може да се отбележи като тедденция през 2016 е, че все по-често постъпват запитвания за управление на етажната собственост.

Какви са Вашите очаквания за пазара на ФМ услуги през 2017 година?

Й.К. Само положителни, ФМ секторът в страната се развива устойчиво с постоянен ръст; анализите показват, че потенциалът също е сериозен. Периодът в който се намира ФМ индустрията в България – преход към развит пазар – е изключително опортюнистичен. Скоро ще настъпи момент, когато анализатоДрите ще кажат „големите договори за ФМ вече са подписани, съществените играчи са ясни“. Имам убедеността, че KALAMARIS GROUP ще бъде в групата на „оцелелите“ и със сериозен пазарен дял.

Г.П. Изминалата година беше много успешна за нас, ето защо очакваме през 2017 година динамичен пазар и много нови клиенти за KALAMARIS GROUP! Сред новите ни проекти през 2016 година бих искала да отлича Sky Center, В. Търново и Mall Varna Towers, специално на последния обект, ние се грижим за всичко, касаещо консолидирана услуга: Охранителна дейност и сигурност, про-
фесионално почистване, снабдяване с хигиенни материали и консумативи, ДДД и пълна техническа поддръжка. Също през изминалага година успешно защитихме договора си за техническа поддръжка на Sofia Ring Mall, като за целта трябваше да преминем през тежка процедура по атестация. Атестацията включваше проверка на всичко от графиците и плановете за поддръжка по системи, протоколите, докладите, квалификацията и инструменталната обезпеченост на персонала. Въпреки че бяхме добре подготвени, все пак процедурата ни докара до „тиха лудост“ … Извън шегата, мобилизацията покрай тази атестация ни помогна много, подобрихме доста неща в администрацията. Ударно започна и 2017 – спечелихме конкурса на абонаментно комплексно почистване на Mega Mall, на този обект отговаряме за охранителна дейност и сигурност, професионално почистване, снабдяване с хигиенни материали и консумативи, ДДД, поддръжката на пожароизвестителните, пожарогасителни инсталации и пожарно звено. За първи път в историята на поддръжката на активи в България, KALAMARIS GROUP има два обекта, на които извършва total facility management services, а именно – Mega Mall и Mall Varna Towers. Чрез консолидираната услуга, която само нашата фирма може да предостави и предлага на българския пазар, клиентът получава драстична оптимизация на разходите
на всички нива, една месечна фактура и един адекватен доставчик, за разлика от „разнообразие“ от цени и доставчици, предлагани от конкуренцията. Следенето на качеството на всички услуги, касаещи поддръжка на активи с различни доставчици, се превръща в една утежнена процедура за административния персонал и счетоводното обслужване на дадения клиент.

Й.К. Когато става въпрос за „конкуренция“, спокойно клиентът може да анализира всеки един т.н. „могъщ“ доставчик на услугите в нашия бранш; „големи“ фирми с кредитна история от по осем, десет млн. задължения, могат да са само бомба със закъснител. Затова не трябва клиентът да се води от маркетинга и от т.н. „обем“, а от финансовата дисциплина на дадения доставчик и ефективността му на пазара.

От 2015 насетне отчитаме ръст във всичко – брой и качество на персонала, брой и качество на клиентите, оборот и печалба; с други думи намираме се в много добър период. Това се дължи освен на конюктурата, така и на екипа, който съумяхме да сформираме – всички трептим на една и съща честота, следваме общ ритъм. Съчетанието на динамичен, радвиващ се пазар с правилния подход към клиента и професинализма на моя екип създава перфектната среда на успеха!

Интервюто взе: ГЕРГАНА МАРИНОВА
Снимки: АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА