Изложения

Технологии за по-чиста индустрия само на изложение ВОДА СОФИЯ 2017

Успешни системи за филтриране на водите спестяват до 70% електроенергия 

Технологии за по-чиста индустрия ще предложат водещи български и международни  компании на единственото у нас изложение за водния сектор ВОДА СОФИЯ. Форумът ще се проведе в Интер Експо Център от 4 до 6 април. По-ефективни пречиствателни станции, модерни системи за филтриране на вода спестяват разходи, време и най-важното – предпазват околната среда от замърсяване.

Повече от 40% е делът на новите компании, участващи за първи път на ВОДА СОФИЯ. Фирмите ще предложат нови и модерни идеи за по-добро управление на водния сектор у нас. Бизнесът ще намери иновативни  продукти  и техонологии директно от компании  от Австрия, Германия, Турция, Испания, Италия, Полша, Румъния, както и от българските дилъри на едни от най-известните брандове на световния пазар.

Иновативна технология за филтриране на вода ще представи водещата компания Saint -Gobain. Керамичните мембранни филтри за предварителна подготовка на водата в обществените басейни са алтернатива на вече познатите методи с по-ниско потребление на вода и високо качество на водата.

Специализирани омекотителни станции от „Бис-Трейд” за индустрията и бита обработват сондажни води за питейни нужди и неутрализират желязо, амониеви йони, манган, нитрати. Получената вода отговаря напълно на нуждите на индустрията, предлага годна за консумация питейна вода. Филтрите за фина и груба филтрация са изключително важни за химическата и хранително-вкусовата индустрия, електроника, фармация, за бита.

Комбинираната технология за пречистване с активна утайка на Хафи Проджект & Технолоджи е усъвършенстван вариант на пречистването с активна утайка. Технологията е опростена, автоматизирана, с нисък разход на енергия.  Последно поколение контролери за управление работата на помпи на фирма „Аквастарт” спестяват до 70% електроенергия. В дните от 4 до 6 април в Интер Експо Център  „Каммартон България” ще представи индустриални помпи за извличане на подпочвени води. Ще има избор на помпи за строителството и минното дело, за индустрията, водоснабдяване от подпочвени води и електрически двигатели, помпи за чисти, мръсни и отпадни води.

На изложението ще видите най-новите продукти на водещ румънски доставчик на системи за тръби, фитинги за градски и индустриални приложения Amiantit Pipe Systems. Патентована технология за обработка на води с дистанционно управление, инсталирана в повече от 50 000 завода в 24 страни, ще предложи и немската компания Bergmann Beton.

Водещият производител на стоманени тръби в Турция Mazlum Steel Pipes стъпва на българския пазар. У нас пристига за пръв път механичното оборудване за съоръжения за питейни и отпадни води на  турската Sismat, инсталирано в повече от 50 страни по света.

Посетителите ще видят многообразие от продукти за автоматизация и контрол на производствените процеси. ВОДА СОФИЯ ще се проведе паралелно с водещото изложение за индустриална техника MachTech & InnoTech. До 2 април е активна регистрацията за безплатно посещение на сайта на изложението www.watersofia.com