Изложения

Премиери на нови продукти за енергетиката, интелигентните градове и уплавление на отпадъците от 7-ми до 9-ти март в София

За 13-та поредна година Виа Експо организира изложението Енергийна Ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕ), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата ще се проведе в ИЕЦ, София и ще демонстрира напредъка на решенията в областта на устойчивото развитие, които стават все по-ефективни и рентабилни.

Изложители от 13 държави ще представят своите най-нови разработки, които имат широко приложение в различни сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, отпадъци, градско развитие, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, бита и др. Посещението на изложението е отлична възможност за прилагане в практиката на нови решения, така и за намиране на бизнес партньори – повечето от участниците плануват да разширяват дистрибуторската си мрежа в България и региона.

Икономични и екологични отоплителни системи, щадящи околната среда и максимално удобни за потребителя, ще видим от водещи производители от Австрия, Дания, Германия, Литва, Швеция и Германия. Акцент ще бъде оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.

Във фокус ще бъдат и цялостни решения за когенерация и тригенерация: дизелови и газoви двигатели, котелни централи за производство на пара и топла вода, охладителни кули, горелки и др. Те се използват за нуждите от аварийно и постоянно захранване – големи търговски вериги, индустриални обекти, ИТ компании, в банковия сектор и др.

Изложители от България и Украйна ще популяризират LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове,  производствени предприятия, административни и жилищни сгради.

За първи път чешка компания участва на ЕЕ и ВЕ. Тя ще презентира фотоволтаични панели  с висока ефективност и устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване.Специален акцент ще бъде поставен и върху хибридни системи за автономно захранване, включващи соларни панели и батерии за съхранение на енергия.

За инвеститори в хидроенергийни проекти ще са от интерес винтови турбини, които намаляват значително въздействието върху околната среда и са подходящи за спецификата на релефа на Балканския полуостров, отличаващ се с нисък наклон.

Посетителите ще се запознаят с решения за превръщането на промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци в нов ресурс. Сред продуктовите експонати ще са биогаз инсталации, рециклиращи  и компостиращи системи, съдове за разделно събиране на отпадъци.

В областта на интелигентните градове, изложителите ще популяризират M2M решения за интелигентно отчитане, автоматизация за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения, уеб-базирана платформа за проследяване, решение за интегрирано управление на битови отпадъци.

Три паралелни конференции ще се проведат на 7-ми и 8-ми март с участието на експерти от български и международни асоциации.

За уреждане на предварителни срещи с изложителите – http://viaexpo.com/bg/pages/virtual-exhibitions

Брошура   Регистрация за посещение на изложението

www.viaexpo.com