ФМ новини

Нов председател на УС на Българска фасилити мениджмънт асоциация

Иван Велков бе избран за нов председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация. Това стана на проведеното на 10 март 2017 година Общо събрание на сдружението. Мандатът на новия председател е дву годишен. В новият управителен съвет на асоциацията влизат още:

  • Деян Кавръков – зам. председател на УС на БГФМА
  • Никола Игнатов – зам. председател на УС на БГФМА
  • Лова Влахова – член на УС на БГФМА
  • Бисера Пейчева – член на УС на БГФМА
  • Красимир Икономов – член на УС на БГФМА
  • Емил Мечикян – член на УС на БГФМА
  • Кирил Илиев – член на УС на БГФМА
  • Валери Левиев – член на УС на БГФМА
  • Божидар Захариев – член на УС на БГФМА
  • Димитър Георгиев – член на УС на БГФМА

БГФМА има и нов контролен съвет състоящ се по устав от трима членове на асоциацията, които също са с мандата на Управителния съвет са: Йордан Станков, Добромир Симидчиев и Никола Брайков.

Досегашният председател на УС на БГФМА – Горан Миланов, пожела успех на своя наследник на поста Иван Велков.

Иван Велков, председател на УС на БГФМА
Иван Велков, председател на УС на БГФМА

Той от своя страна заяви, че новият УС ще продължи и задълбочи работата си по всички основни приоритети на БГФМА, сред които: популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута на ФМ бранша, развиширяване на членската база на БГФМА, обученията по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ и въвеждането им като еталон и критерий за всички заинтересовани страни, както и подготовката за домакинството на Европейската Фасилити Мениджмънт Конференция (EFMC) през 2018 г.

„За мен е чест да съм част от тази изключителна общност на мотивирани и амбициозни професионалисти и да представлявам една много професионална и прогресираща браншова организация в България, имаща и прилагаща устойчиво европейски цели и световни стандарти с много такт и нарастващи умения”, допълни Иван Велков.