Новини България

Комисар Булц ще очертае визия за инвестиции в областта на транспорта

На 23 и 24 март на конференция в София комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц ще обсъди с публични и частни организации различни начини за стимулиране на инвестициите в транспортния сектор.

Виолета Булц
Виолета Булц

Във фокуса на конференцията ще са възможностите за инвестиции в страните от ЕС, получаващи средства от Кохезионния фонд. Ще бъдат разгледани и въпроси относно сътрудничеството с държавите от Западните Балкани и Източното партньорство. На конференцията ще присъстват високопоставени участници в планирането и финансирането на европейски проекти за транспортна инфраструктура, представители на финансови институции и организатори на публични и частни проекти. Заедно те ще обсъдят как най-добре да използват възможностите по линия на Плана за инвестиции за Европа на Комисията, включително Механизма за по-чист транспорт, и ще обменят опит и поуки от успешни проекти в областта на транспорта.

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: Публичните безвъзмездни средства няма да са достатъчни за реализиране на нашата визия за безпрепятствена, интелигентна и устойчива мобилност. С Плана на Комисията за инвестиции за Европа искаме да предложим иновативни решения, като например съчетаване на средства с цел мобилизиране на допълнително частно финансиране. Това е особено важно в държавите, получаващи средства от Кохезионния фонд, където все още се нуждаем от повече усилия за преодоляване на недостига на инвестиции в инфраструктура в сравнение с останалата част на Европа. Увеличаването на инвестициите е от съществено значение и за подобряването на конкурентоспособността на региона и стимулирането на икономическото възстановяване.

Конференцията се провежда, след като Комисията  неотдавна даде ход на покана за представяне на предложения, при която безвъзмездни средства на стойност 1 милиард евро (Механизъм за свързване на Европа – Транспорт)[1] са съчетани с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, когато това е възможно, от публични финансови институции или от частния сектор. Поканата е новаторски начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа като част от Плана за инвестиции за Европа, който е водещ приоритет на Комисията на Юнкер. Тя ще допълни вече обявените безвъзмездни средства в размер на 19,4 милиарда евро по Механизма за свързване на Европа и 36-те свързани с транспорта проекта по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще доведат до общо 15,2 милиарда евро инвестиции.

Сред участниците са малтийският министър на транспорта и инфраструктурата Джо Мици, българският министър-председател Огнян Герджиков и българският министър на транспорта Христо Алексиев, заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка Пим ван Балеком, членове на Европейския парламент, както и други министри от държавите, получаващи средства от Кохезионния фонд, и от страните от Източното партньорство и Западните Балкани.

Контекст

Общите разходи за изграждането на деветте коридора на централната мрежа в рамките на трансевропейската транспортна мрежа се оценяват на 700 милиарда евро до 2030 г. Част от средствата могат да бъдат осигурени от бюджетите на държавите членки и ЕС. В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 — 2020 г. ще бъдат предоставени на разположение 24,05 милиарда евро за съфинансиране на приоритетни проекти в областта на транспорта в държавите от Съюза. За осигуряването на 19,4 милиарда евро от тази сума вече е поет ангажимент.

Предвид размера на необходимите инвестиции, привличането на частни финансови средства в сектора на транспорта е от съществено значение. Затова Комисията неотдавна даде начало на покана за представяне на предложения, която има за цел безвъзмездни средства на стойност 1 милиард евро по линия на Механизма за свързване на Европа да се съчетаят с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки или частния сектор. Проектите ще допринесат за изпълнението на Стратегията на Комисията за мобилност с ниски емисии. Те също така ще помогнат за отстраняване на проблемите в участъците със затруднения, за изграждането на трансгранични връзки и за оптимизирането на интеграцията и взаимното свързване на различните видове транспорт.