Изложения

Рентабилни и екологични решения от 13 държави

В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи околната среда технологии. Тази година отново София ще бъде място за популяризиране на устойчивите решения в три направления: енергетика, градове и отпадъци. Списания Фасилитис и Ютилитис са медийни партньори на събитието. 

Via Expo
Via Expo

От 7-и до 9-и март Виа Експо оранизира конференциите Енергийна ефективност и възобновяема енергия ( ЕЕ и ВЕ), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) заедно с паралелно изложение. Форматът на изявата предлага многостранен поглед върху последните иновации и е предпоставка за лични срещи между производители, вносители и потребители.

Какви са възможностите за прилагане у нас на успешни международни практики, как да финансираме своите проекти, какви са новите инициативи на европейско ниво? Отговори на тези въпроси ще ни дадат лектори от Европейската комисия, Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, Европейската инвестиционна банка, Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, Европейската асоциация за биогаз, Европейската Big Data асоциация, Министерството на околната среда и водите, Българската фасилити мениджмът асоциация и др.

Акценти в конферентните програми:

– Геотермална енергия – чуждестранният опит и съвременните решения

– Финансиране на проекти за устойчива енергия

– Ноу-хау от Аржентина в областта на ВЕИ

– Сесия „Енигмата на електронното здравеопазване“, организирана от Иновация Норвегия.

– Кръгова икономика

– Сесия „Италия“ – добри практики и технологии за управление на отпадъци от италиански компании, организирана от ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина

– Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и пречиствателните станции и др.

 

Изложението – директни изложители от 13 държави

– Водещи компании като Amandus Kahl, QuattroGi, BNL Clean Energy, Enerstena, Innova, Falcom, IFE Aufbereitungstechnik, Erema, Forrec, Valvan Baling Systems, Dimtech S.A., Menart SPRL, Прайм Технолоджис, Братя Пашев, ЛидерЛайт, Елтрак България, Филтър, Термопомпени системи и др. ще участват в изложението.

– Италиански, Норвежки и Австрийски павилиони

– Изложителите ще представят рентабилни решения за: производство на енергия, за енергийно ефективно отопление, охлаждане и осветление; автоматика за дома, мониторинг и управление на транспорта, проследяване; оползотворяване и рециклиране на отпадъци; филтриране на въздуха и др. Повечето от чуждестранните компании търсят дистрибутори за Югоизточна Европа.

Широк е спектърът на приложение на оборудването и технологиите, с които посетителите ще се запознаят. Именно затова Виа Експо кани всички заинтересовани страни – представители на производствената и преработвателната промишленост, комуналните услуги, общини и научни среди, крайни потребители. Не пропускайте датите 7-9 март.

За повече информация: Виа Експо

Брошура   Регистрация за участие в конференциите  Регистрация за посещение на изложението

www.viaexpo.com