НовиниНовини България

BalRec 2016

Визията за развитие на столицата включва проучвания на автомобилното движение, специална наредба за високите сгради, нови изисквания към подробните устройствени планове – това каза главния архитект Здравко Здравков, водещ лектор на конференцията за инвестиции и недвижими имоти BalREc.

Според него анализът на средата, който се планира, ще даде представа за това как ще развива София през следващите десетилетия. Според арх. Здравков в София има голям инвестиционен натиск, който въпреки благотворно влияние върху икономиката, налага разрешаване на въпроси, свързани с допустимото натоварване на територията със сгради. Според главния архитект вече се мисли и за осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране.

Един от най-интересните панели по време на събитието бе панел 3 – Пазар на офиси – инвестиции и нови концепции. Модератор на панела бе г-жа Таня Косева – Бошова. Верка Петрова, мениджър офис площи в Colliers International, сподели своето виждане, че пазара на офис площи вече е достатъчно зрял, за разлика от 2008 година. Вече се преценява кои, как и защо ще ползва новите офис площите, които се строят в момента, като и тяхната връзка с градската среда. Според г-жа Петрова компаниите трябва да работят съвместно за да се дават правилните съобщения към новите инвеститори.

Garitage Park ще бъде изграден с визията за максимална ефективност и ефикасност на сградите и начина, по който ще се чувстват хората в него. Това заяви Давид Давидов, управляващ партньор в проекта. Целият проект ще бъде сертифициран по BREEAM.

Новата сграда на Полиграфия Бизнес център ще бъде изградена по изискванията на наемателите. Това заяви Сергей Койнов, изпълнителен директор на Полиграфия Офис център. Той сподели, че опитът от управлението на първата сграда им е помогнал при дизайна, проектирането и строителството на новата фаза. Част от нововъведенията в сградата ще бъде непрекъсняемост на процеса чрез два независими източника плюс дизел генератор. Осветлението на новата сграда ще бъде изцяло LED, настилките, които ще се използват ще бъдат с по-високо качество.

Арх. Ангел Захариев, проектант на Sky Fort, продължението на проекта Capital Fort, и управител на АиА архитекти сподели своето виждане за придвижването и мобилността в градовете. Споделяйки мнението на арх. Здравков, че е необходимо намаляване зависимостта от автомобилния транспорт и увеличаване използването на велосипеди и/или градски транспорт, арх. Захариев изрази мнението си, че основния трафик се генерира от офис сградите. Затова е много важна локацията на сградата, наличието на инфраструктура за използване на велосипеди и градски транспорт.

Тодор Кавръков, пропърти мениджър в Търговски център Европа, продължи темата за мобилността и използването на автомобили, като даде за пример празните велостоянки в комплекса – няма достатъчно велоалеи в района например и не се предвиждат. Според него дори и пускането на метростанцията, която се намира на пешеходно разстояние от комплекса, не е облекчила използването на автомобили от служителите в комплекса с повече от 10%.

За ориентацията към хората и отношението към тях като тенденция във фасилити мениджмънта – това сподели Бисера Иванова, зам. изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД. Според нея новата възраст на наемателите с техните различни изисквания с фокус върху здравето, безопасността и гостоприемството се отразяват и на фасилити мениджмънт компаниите. Най-добре е инвеститорите да се обръщат към компании за фасилити мениджмънт на по-ранен етап, а не при завършването на проекта. Много от международните компании избират своя партньор в сектора на глобално ниво, което вече е факт и за България, заяви още г-жа Иванова.