Новини

От сертификати към паспорти за сгради

След като наскоро въвеждането на европейски Пакет за енергийна ефективност беше отложено, Европейският институт за енергийно представяне на сградите (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) публикува свое изследване за паспортите за реновация на сгради. Тези паспорти са следващата стъпка в развитието на сертификатите за енергийни характеристики на сградите.
Според института паспортите за реновация на сгради са идеален инструмент за постигане на климатичните цели на Европейския съюз и ще доведат до по-добре функциониращи сгради и повече комфорт в домовете.
Наред с други институции Европейската комисия подчерта ролята на потребителите в енергийния преход на общността и постиганите на целите в борбата на ЕС с климатичните промени. За да участват пълноценно, потребителите имат нужда от обективни инструменти, които отговарят на нуждите им. Собствениците на сгради се сблъскват с множество пречки пред подобряването на енергийното представяне на техните сгради, в това число и труден достъп до финансиране. Собствениците често не познават процеса – от къде трябва да се започне, какви мерки трябва да се приложат и в какъв ред.
В своя доклад за възможността да се предприеме подобряването на сертификатите към енергийни паспорти BPIE базира препоръките си на три успешни проекта – от белгийския регион Фландрия, от Франция и Германия.
И трите проекта са били подкрепени от властите. Паспортите за реновация се базират на комбинация от технически мерки и критерии за качество, изготвени заедно със собствениците на сгради.
Резултатът е дългосрочна пътна карта, която е съобразена с нуждите на ползвателите, които могат да планират сериозни реновации. Освен това собствениците могат да съберат всичката им необходима информация на едно място, като така получават адекватна картина за състоянието на сградата през целия и живот, както и данни за нивото на комфорт – качество на въздуха, повече дневна светлина и др. Не на последно място паспортът за реновации дава информация и за опциите за финансиране.
Сега съществуващите сертификати за енергийни характеристики на сградите бяха въведени в едноименната Директива. Въпреки, че сертификатите могат да са в полза на собствениците, които искат да спестят пари и да подобрят състоянието на сградите, все още сертификатите рядко се прилагат добре в действителност, отбелязва Институтът в своя доклад. В тях много често липсват каквито и да е препоръки, или ако има такива, те са твърде общи. Страните-членки пък прилагат схемата по различен начин, особено що се отнася до проверка на качеството, което води до непопулярност на мярката.
За да бъдат ефективни, сертификатите трябва да съдържат полезна и специфична информация за всеки собственик на сграда или инвеститор.