НовиниНовини България

НДК ще бъде ремонтиран за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС

„Галчев инженеринг“ няй-вероятно ще бъде определен за изпълнител на обществената поръчка за изпълнител на реконструкцията на НДК – Конгресен център. Компанията участва самостоятелно в търга, като е предложила цена за строително монтажните работи  от 16 549998 лв без ДДС, която е по-висока от предварително обявената стойност – 13,9 млн. лева без ДДС.

За участие в търга бяха подадени 6 оферти, като от публикуваната информация на сайта на НДК става ясно, че един от участниците е отстранен. Решението на НДК може да бъде обжалвано в КЗК.

За българското председателство на ЕС ще бъдат необходими около 150 млн. лева,като за всички строителни дейности – за ремонта на НДК и преустройството на зала „Света София“ в бившия Партиен дом в София отделената сума е около 40 млн. лева