ИнтервютаНовини

Собствениците на имоти вече разбраха ползата от професионална поддръжка

Красимир Икономов, Член на УС на БГФМА, Управител ФМ Европа

Г-н Икономов, бих искал да Ви поздравя за избора ви за член на управителния съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация. Как виждате ролята си в УС на асоциацията?

 

Красимир Икономов е управител на „ФМ Европа” ООД – компания, която е на пазара от май 2008 г. От месец март 2015 година, Красимир Икономов е член на УС на БГФМА. Фирмата се занимава с управление на сградни фондове. На разклона за Летище София в Дружба 1 компанията управлява три функциониращи офисно-складови бази с площ от 35 хил. кв. м, както и заведение за бързо хранене. На същата територия през май 2016 година официално бе открита и последна сграда от комплекса – сграда 1. На територията на комплекса „ФМ Европа” осъществява дейност по пропърти и фасилити мениджмънт. От март 2010 г. компанията осъществява и техническата поддръжка на София Аутлет Център, намиращ се на Цариградско шосе до Метро. (C) Александра Колева

Благодаря за поздравлението. В началото виждам ролята си на новобранец, а във времето и извън шегата ще се постарая да намеря това, с което ще съм полезен за асоциацията. С опита, който имам в реалното управление на процеси, свързани с пълния пакет от мениджмънт на сградни фондове мога да участвам в дискусии, работни групи, както и при взимането на решения касаещи тази материя.

 

Ще ми трябва малко време за адаптация и сработване с колегите, но с повечето се познаваме отдавна и това ще помогне периода да е кратък.

 

Как виждате развитието на асоциацията през следващата една година?

Аз като управител на юридическо лице членувам в БГФМА от 2010 г. и имам поглед върху работата щ. Според мен тя се развива с нормални темпове, устойчиво и последователно следва своите приоритети. Основните от тях са: работа с държавните и публични институции по отношение на изразяване на становища и участие в работни групи; работа с учебни заведения по отношение на образование и квалификация; международни отношения, които в последните няколко години имат доста сериозно развитие; не на последно място е и организиране и участие в конференции, кръгли маси и дискусии по теми свързани с фасилити мениджмънта .

Асоциацията стартира и обучения на стандарт EN 15221 1:7. Смятате ли, че те ще допринесат за уеднаквяването на знанията, уменията и като цяло да повишат нивото на предлаганите от компаниите услуги?

 

Специално за стандартите, които благодарение на усърдието на колегите от УС и членове на асоциацията бяха преведени, мога да кажа, че тепърва е необходимо всички фирми в бранша да бъдат запозна- ти с тях. Точно как да стане това достатъчно задълбочено от фирмите, може би предстои всички заедно да решим, но то ще окаже голямо влияние на качеството на предлаганата услуга, което е и най-важната цел според мен.

 

Според Вас има ли раздвижване на пазара на ФМ услуги в страната?

По мое наблюдение има раздвижване на пазара на недвижими имоти в страната, особено в големите градове. Това води неминуемо до същата тенденция и при ФМ услугите. Собствениците на имоти вече разбраха ползата от професионална поддръжка и не се опитват сами да импровизират, а търсят услугите на колеги от бранша. Друг е въпросът дали всички ние успяваме действително да дадем необходимото високо качество.

 

Две от сградите в ТЦ Европа, който вие управлявате, са сертифицирани по един от стандартите за зелено строителство. Смятате ли, че зелените сгради имат бъдеще в България?

 

Действително две от четирите сертифицирани в България сгради по английския стандарт BREEАM се намират в Търговски Център Европа. Стандарта е най-разпространения метод за измерване на въздействие на сградите върху околната среда и измерва тяхната екологичност и устoйчивост. Оценката за сертифициране се базира на няколко основни критерия: енергии; управление на строителния процес; здраве и тонус на обитателите; транспорт; вложени материали; отпадъци; земя и екология; контрол на замърсяването .Такива сгради имат бъдеще, защото световните тенденции са за драстично намаляване на енергоемкостта на потребителите, вредните емисии и минимизиране на вредното въздействие на сградите и хората върху околната среда.

 

Интервюто взе: Петър Ташев
Снимки: ©Александра Колева