Новини

Климатизация и сградна автоматизация в Сан Стефано Плаза

По предварителни оценки на консултанта по BREEAM 2013 сертификацията, Сан Стефано Плаза трябва да получи оценка „Отлично“

Румен Байков
Сан Стефано Плаза, автор снимка: Румен Байков

Една от най-модерните сгради, строени в България Сан Стефано Плаза, има и най модерните системи за климатизация и сградна автоматизация. Това е първата сграда в България, в която е интегрирана централна за сградата BMS система с индивидуалните BMS системи в отделните апартаменти. Всеки собственик на апартамент може да упражнява контрол над своя дом посредством компютър, таблет или смартфон. Интересното тук е, че при отсъствие на собственика, централният BMS оптимизира някои параметри на жилището, но в същото време собственикът може да предпочете той да задава настройките самостоятелно. Адресът на този иновативен сграден комплекс е ул. Сан Стефано 22, срещу входа на Българска национална телевизия. Разгънатата площ е близо 55 000 кв.м., а паркоместата са почти 500, разположени на четири нива под земята. Сградата е със смесено предназначение, като предлага жилища, офиси и търговски площи. Желанието на проектантите и инвеститора е ползвателите да разполагат с възможно най-голям набор от удобства, без да се налага да напускат комплекса. Удобствата включват супермаркет, аптека, дрогерия, банков клон, химическо чистене, детска занималня, медицински център, оптика, кафенета, ресторанти и др. В идейния проект е обърнато особено внимание на съхраняването на духана спомена за значимата в миналото пивоварна фабрика „Прошеково пиво“. На най-атрактивно място на самия ъгъл на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шейново“ е ситуирана сравнително малка по своя обем сграда на чиито първи две нива е предвиден атракцион Beer Garden „Прошеково пиво“. Сградата е лесно достъпна отвсякъде, с ниска кота корниз, отговаряща на околната застройка (държаща ъгъла на парцела) и е оформена в архитектурен стил, характерен за началото на миналия век. Този „ретро“ елемент се вписва отлично в съвременния модерен комплекси на принципа на контраста обогатява общия облик на композицията.

Обществен сектор

Климатизация

Контролът на микроклимата в обществения сектор се постига в няколко направления – битово горещо водоснабдяване, отопление и климатизация и подаване на свеж въздух. С цел реализиране на максимална икономия, без загуба на комфорт или влошаване параметрите на средата, подаването на свеж въздух се регулира от датчици за качеството на въздуха(СО2), които посредством системата за сградна автоматизация контролират VAV клапи за променлив дебит на въздуха. Предварителната подготовка на свежия въздух се извършва в климатични камери с двустепенна термодинамична рекуперация, която оползотворява отпадната топлина до 100%. При проектирането на системата е следван принципът, че качеството на въздуха в затворено пространство е изключително важен параметър, и не трябва да се оставя на индивидуални „ръчни“ настройки от всеки от магазините, защото това би влошило микроклимата в целия търговски център. Разпределението на разходите съответно е пропорционално на площта, която се заема от всеки магазин. Самата климатизация е реализирана посредством двутръбна VRF система за заведения и три тръбна VRF система за магазини и офиси, разделена на секции. Системата позволява оползотворяване на отпадната топлина от съседни помещения, работещи в различен режим (едното в отопление, а другото в охлаждане).Тук вече се дава свобода на магазините да настройват температурата според техните конкретни нужди и усещания. Системата следи консумацията на всяко едно тяло, като на края месеца дава точна отчетност всеки един от наемателите. Интересно за външните тела е, че работят в доста широк диапазон на външни температури – от 20 до +43 C, а двойно роторните инверторни компресори с векторно управление постигат коефициент на трансформация COP от 6,41 при частично натоварване от 50%.Битовата гореща вода също се осигурява с помощта на високо-температурни термо помпени агрегати с температура на топлоносителя 65/55 C и общо отоплителна мощност около 250300 kW.

Сградна автоматизация

Сградната автоматизация в обществения сектор позволява цялостен контрол на параметрите на обитаването– осветление, вентилация, климатизация на общите пространства и много други, характерни за един съвременен BMS. Интересна за споменаване е системата за автоматизация на осветлението в офисната част. Системата е от най-ново поколение, с датчици които следят за присъствието на хора в помещението, нивото на постъпваща светлина отвън и степен на осветеност на работните пространства (зададена по стандарт).Системата адаптира силата на светлината (чрез димиране на осветителните тела по секции), така че да се постигне максимален комфорт и минимален разходна енергия. Съществената стъпка в тази посока е използването изцяло в сградата на LED осветление. Самата система за сградна автоматизация е изведена в денонощен мониторингов център, в който се следи за всяка по-сериозна аларма (пожар, наводнение и др.), което гарантира на обитателите мигновена реакция от страна на екипите за сигурност. Системата е достатъчно интелигентна, за да не вдига по тревога за всички съобщения, като например статусните аларми (за замърсеност на филтрите на климатичните камери и др.) са оставени само на екрана на екипите по поддръжката.

Жилища

Сградна автоматизация

Румен Байков
Сан Стефано Плаза, автор снимка: Румен Байков

Системата има за цел да предостави оптимален контрол и мониторинг във всеки апартамент, да предостави както локален така и отдалечен достъп на ползвателите. Системата позволява всяка точка да бъде управлявана ръчно или автоматично чрез предварително зададени алгоритми позволяващи оптимизиране на енергийните загуби. Системата е изцяло интегрирана към централната система за контрол и мониторинг на сграда Сан Стефано Плаза. Освен възможностите за отдалечен контрол на отоплението и осветлението, интересна функция на системата е управлението на щорите, така че да се постигне максимална енергийна ефективност. Когато жилището е обитавано, ползвателите имат пълен контрол над движението на щорите, освен ако не предпочетат централния BMS да ги контролира вместо тях. Но в момента, в който излязат и пуснат алармената система, щорите минават в автоматичен режим. На база данните от монтираните няколко метеорологични станции в различните точки на сградата, BMS системата настройва оптималната позиция на щорите – през зимата вдигнато положение, за да имаме топлинни печалби, при вятър прибрани, за да не се счупят, през лятото спуснати под определен ъгъл, така че да влиза светлина, но не и топлина. Друг интересен аспект е, че при напускане на жилището, системата автоматично спира подаването на прясна вода към жилището, с цел избягване на наводнения. По всяко време живущия може да проследи състоянието на датчиците на своето жилище посредством интернет свързано устройство – телефон, таблет или компютър.

Отопление,климатизация и БГВ

Сан Стефано Плаза, автор снимка: Румен Байков

Интересното при жилищата е, че са напълно автономни – не разчитат на обща система за отопление, климатизация или БГВ. С този инженерен подход се спестяват евентуални бъдещи главоболия на собствениците при разпределение на разходи поддръжка на съоръженията или за делене на сметките за енергоносителя. Отоплението и климатизацията и БГВ е постигнато чрез нискотемпературна инверторна термопомпа, която е индивидуална за всеки имот. Това е интегрирана сплит система, обединено „всичко в едно“ вътрешно тяло, съставено от подова термопомпа и бойлер за топла вода. Системата се управлява от лесен за ползване контролен интерфейс, който е част от локалната BMS система. Крайните тела в стаите са вентилаторни конвектори, които имат допълнителна серпантина, която дава възможност за режим „радиатор“, т.е. без работа на вентилаторите или конвекция на въздуха. Самите конвектори предлагат 4 режима на работа – радиатор (затворени клапи и поток през 2та топлообменника), конвектор (отворени клапи, без включен вентилатор), принудителна конвекция (с пуснат вентилатор) и контрол на влажността на въздуха през лятото (изсушаване).Предимствата за ползвателите са, че при по-продължително отсъствие могат значително да намалят температурата в апартамента си, и малко преди да се върнат с помощта на смартфон или друго устройство да укажат на системата, че се връщат и тя сравнително бързо да темперира жилището, което минимизира разходите. През нощта обаче, отоплението работи с нулев шум, тъй като вентилаторите са изключени и се избягва дискомфорта от движещ се въздух и шум. Допълнителен бонус за живущите е, че външните тела са оразмерени да работят в диапазон 50% до 75% от максималната си мощност, с което се гарантира по-дълъг живот на съоръженията и по-висок коефициент на трансформация COP, което пък се отразява положително на сметките за ток.

Други системи

Сградата разполага и с множество други системи, като например интегрирана система за цифрова, сателитна и кабелна телевизия, което дава възможност на обитателите да избира измежду хиляди сателитни канали, без да се налага да си „украсяват“ балкона със сателитна чиния. Цялата комуникация (интернет, телефони др.) минават през изградена вътрешна мрежа, като сигнала от съответния оператор влиза в сутерена на сградата и от там стига до съответния ползвател без допълнително дупчене или прокарване на кабели. Токовите консумат

 

ори са тройно резервирани – сградата е захранена с ток от 2 различни подстанции, разполага с АВР, но в рядък случай на тотално отпадане на електричеството е осигурена от дизелови агрегати. Всеки апартамент разполага с достатъчно резервирана мощност, така че да не му се прекъсва нормалното ползване. Водата от централния водопровод минава през механичен и UV филтър, така че да се гарантира максимално качество за обитателите – не само от механични примеси, но и от евентуални бактерии. От гледна точка на еко изискванията, цялата дъждовна вода от обекта се събира в резервоари, с които след това се полива растителността на покривите, а водата, която трябва да се изхвърли в канализацията минава през каломаслоуловители, така че да не се замърсява градската канализация.

 

По предварителни оценки на консултанта по BREEAM 2013 сертификацията, Сан Стефано Плаза трябва да получи оценка „Отлично“, което не само я прави първата сграда със смесено предназначение с такъв сертификат в България, но и подсказва за огромните усилия, които са вложени от всички въвлечени в нейното проектиране и строителство, така че да бъде една от най-екологичните и иновативни сгради не само в София, но и в България.

Автор: Кирил Илиев, управител Гео Фасилитис ЕООД

Снимки: Румен Байков