НовиниСтатии

BUILD UPON

Най-мащабният в света съвместен проект за обновяване на съществуващи сгради с цел редуциране на вредните емисии при тяхната експлоатация

Най-мащабният в света съвместен проект за обновяване на сгради бе официално представен на 1 март 2016 г. Съветите за Устойчиво Строителство в Европа се обединяват в опит да се справят с едно от най-големите климатични предизвикателства в региона – съществуващите сгради.

След повече от година подготовка, проектът BUILD UPON инициира поредица от 80 европейски събития, които имат за цел да съберат на едно място повече от 1000 организации с обединени и концентрирани усилия за намаляване на вредните емисии от сградите.

Съществуващите сгради генерират около 36% от общите емисии на CO2 в ЕС.

HomepageBUILD UPON цели да преодолее това предизвикателство като подкрепя правителствата, индустрията и обществото да създадат така наречените „Национални стратегии за обновяване на съществуващи сгради“ – дългосрочните планове на държавите как да обновят жилищните и обществените си сгради съгласно високи стандарти за енергийна ефективност. Съгласно законодателството на ЕС втората актуализирана версия на тези стратегии следва да бъдат изработени в срок до 30 април 2017.

Проектът е на стойност 2,35 млн. евро и е финансиран по Хоризонт 2020 – програмата за изследвания и иновации, финансирана от Европейския съюз. Той е ръководен от Съветите за Устойчиво Строителство на 13 държави – България, Хърватска, Чехия, Финландия, Ирландия, Италия, Латвия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Турция, и се подкрепя от Европейската регионалната мрежа на Световния Съвет за Устойчиво Строителство.

В проекта ще се включат организации от различни сектори на икономиката, включително правителства и местни власти, строителни компании, производители на строителни материали, доставчици на енергия, банки и други финансови институции както и неправителствени организации, които ще си сътрудничат в опит да се справят с предизвикателствата.

Те ще се стремят да постигнат създаване на силни национални стратегии с ясно поставени цели за спестяване на енергия, координиране на инициативи за повишаване информираността на населението, курсове и програми, които ще обучават работната сила в строителството за постигане на високо качество при обновяването, финансови механизми като ипотеки и заеми, които ще насърчават прилагането на устойчиви практики и попишаването на енергийната ефективност и политики като по-качествени сертификати за енергийно представяне на сградите.

Тери Уилс, главен изпълнителен директор на Световния Съвет за Устойчиво Строителство каза: „Съществуващите сгради са едно от най-големите предизвикателства пред Европа, когато става въпрос за справяне с промените в климата. Ние можем да превърнем това предизвикателство в решение, но се нуждаем от една революция в обновяването на сградите.

BUILD UPON ще запали искрата на тази революция чрез събиране на безпрецедентен брой ключови фигури, включително правителствата, бизнеса и неправителствените организации, които в дух на сътрудничество ще работят заедно, за да трансформират съществуващите сгради на Европа в „зелени“ и устойчиви сгради.“

Проектът BUILD UPON ще използва две основни платформи за подпомагане на сътрудничеството:

  • „RenoWiki“ – първият по рода си онлайн портал, който позволява да се публикуват и споделят реални проекти за обновяване на сгради в Европа, с цел популяризиране на най-добрите практики и успешни инициативи. Към днешна дата има повече от 550 инициативи в портала. Примерите включват проектът на Латвия „Let‘s Live Warmer” – наградена кампания за повишаване на осведомеността, която е довела до широко разбиране за значенията на топлоизолирането на жилищните сгради, кaкто и проектът „RenoValue”, насочен към обучение на оценители на сгради, които да отчитат енергийната ефективност в техните практики за оценка.
  • Серия от над 80 събития в столиците и по-големите градове на 13-те държави, участващи в проекта, където ще се консултират и ангажират ключовите играчи за това, какво е възможно да се включи в техните стратегии за обновяване, като политически мерки, механизми за финансиране, програми за умения и инициативи за повишаване на осведомеността.

 

Емилио Мигел Митре, Координатор на BUILD UPON и Директор Маждународни отношение на Испанския Съвет за Устойчиво Строителство каза:

„Вече съществуват стотици инициативи в Европа за обновяване на сгради. Често тези инициативи съществуват самостоянелно една от друга с ограничени възможности за успех, добри практики и научени ползи.

Сега е времето да надградим тези относително здрави но разпръснати основи като обединим усилията и съгласуваме ресурсите си, за да постигнем по-значимо общо въздействие. Тези големи координирани усилия са основното предизвикателство, чрез което BUILD UPON надграджа.

 

RenoWiki и цялата програма на събитията ще откриете на www.buildupon.eu

 

{В каре?}:

Европейският съюз задължава всяка една държава членка да изработи национална стратегия за основно обновяване на съществуващия сграден фонд – документ, определящ дългосрочната визия за мобилизиране на инвестициите за постигане на високи стандарти за енергийна ефективност на жилищните и обществените сгради.

Директива 2012/27/ЕС на Европейския съюз от 25.10.2012 г. за енергийната ефективност постави краен срок за публикуване на тази национална стратегия (30.04.2014г.) и задължи оптимизирането и допълването на този документ на всеки три години. Следващата актуализация е предвидена да се проведе до 30.04.2017.

Проектът Build Upon има за цел да преодолее това предизвикателство, като подкрепя правителствата, промишлеността и гражданското общество в актуализирането на националната стратегия на България.

 

Този проект се финансира по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 към договор № 649727.