НовиниНовини България

BGBC с нов ръководен екип

Българският Съвет за Устойчиво Развитие/Bulgarian Green Building Council (BGBC) стартира 2016 г. с големи промени в екипа си. След 5 години като член на Управителния съвет на организацията и консултант при създаването й, aрх. Весела Вълчева – МакГий бе номинирана от Председателя и главния основател на сдружението – арх. Георги Коларов и избрана за новия Председател на Управителния съвет на BGBC. Арх. Георги Коларов остава член на Управителния съвет.

VPV photoДруги промени, които арх. Вълчева – МакГий инициира, включват разширение на изпълнителния екип на BGBC, нови инциативи за привличане на членове и финансова подкрепа, както и разширена дейност с основните системи за сертифициране на сгради. Aрх. Вълчева – МакГий работи в близка връзка със Световната Банка и нов инструмент за оценка на сгради, който ще бъде официално представен у нас през 2016 г.

Арх. Весела Вълчева-МакГий има богат опит с неправителствени организации за устойчиво развитие. След 6 години като президент на клона на US Green Building Council в щата Джорджия, Весела се връща в България като представител на американска фирма за сертифициране на зелени сгради, Трипъл Грийн Билдинг Груп. Фирмата е авторизиран партньор на US Green Building Council и има лиценз да преподава обучения по LEED на международния пазар. Така Весела работи с множество съвети из цяла Европа от мрежата членове на World Green Building Council. Арх. Вълчева – МакГий е член на европейския Education Task Force и работи с екипа на World Green Building Council за изготвяне на стратегии за бъдещото развитие на сградите за Европа и света.

Като експерт, aрх. Весела Вълчева-МакГий е доказан специалист с изключително високи квалификации по темата устойчиви сгради. Тя е лицензиран оценител по английската система BREEAM, одитор по немската система DGNB, a през 2015 г. бе наградена с най-високата степен като експерт по LEED – LEED Fellow – изключително престижно призвание за специалисти с доказан опит  и минимум 10 години стаж като LEED консултанти. От 2016 г. Весела е от първите ЕDGE одитори на световния пазар, като пилотните одитори са лично избрани и поканени от Световната Банка и администраторите на EDGE.

Арх. Весела Вълчева-МакГий завършва магистратура по архителктура в САЩ и работи в сферата на устойчивото строителство повече от 10 години. Преподава курсове по темата за множество професионални асоциации и висши учебни заведения по света. През февруари 2016 г. Весела бе поканена от Харвард да презентира по темата „Устойчиви практики и тенденции в Европа“. Поради успеха на събитието, BGBC е в процес на договаряне с пристижното учебно заведение за гостуването на делегация от експерти в България с цел спомагане на правителствени и неправителствени организации да постигнат по-високи параметри на устойчиво развитие.

От февруари 2016 г. към екипа на BGBC се присъедини и арх. Нора Йовчева като Изпълнителен директор. Нора Йовчева завършва магистратура по архитектура в УАСГ през 2008 г. и работи активно като проектант шест години, през които преминава обучения по американската сертификационна система за устойчиви сгради LEED: LEED 201 – Main concepts and strategies и LEED Green Associate. През 2011 г. Нора Йовчева се квалифицира в сферата на управлението на сгради и участва в създаването на фасилити мениджмънт компания като дъщерна на известна бизнес група, водеща в сферата на строителството, инфраструктурата и минната индустрия. През 2014 г. арх. Йовчева придобива магистърска степен по Икономика и управление на сгради и съоръжения от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Опитът й включва предимно управление на офис сгради, технически паспорти на индустриални сгради и др.

В момента BGBC работи по най-мащабния съвместен проект в света за обновяване на съществуващи сгради – проектът BUILD UPON, който се разработва в 13 държави в т. ч. и България. Арх. Станислава Крумова бе основен координатор на този проект през първата година от неговото развитие. Станислава Крумова е също магистър – архитект и завършва УАСГ през 2010 г. Имат опит като проектант, експерт по проекти в сферата на енергийната ефективност на сгради и асистент във ВУЗ по различни дисциплини. През 2014 год. получава квалификация сертифициран консултант по немската система за сертифициране на устойчиви сгради – DGNB. Интересът й към устойчивото развитие провокира инициирането на допълнително обучение за придобиване на образователната и научната степен доктор към УАСГ в сферата на устойчивата архитектура и анализа на жизнения цикъл на сградите. Част от изследването бе проведено в Университета в Мелбърн, Австралия след успешно кандидатстване по европейски проект AUSMIP+ за многостранно сътрудничество и осъществяване на мобилност за докторанти.

Арх. Нора Йовчева става част от екипа на BGBC в много важен момент за организацията, когато BUILD UPON навлиза във втората си активна фаза. В този период BUILD UPON планира провеждането на серия от 80 европейски събития с цел да съберат на едно място повече от 1000 организации и да се концентрират усилия за намаляване на вредните емисии, генерирани от сградите. Крайната трета фаза на проекта предвижда подпомагане правителствата на участващите държави в актуализиране и подобряване на националните им стратегии и дългосрочни визии за мобилизиране на инвестициите за постигане на високи стандарти за енергийна ефективност на жилищните и обществените сгради.

Под ръководството на новия Председател на Управителния съвет арх. Весела Вълчева – МакГий, през 2016 г. Българският Съвет за Устойчиво Развитие/Bulgarian Green Building Council е един от главните организатори на първия по рода си международен професионален и политически форум Central and Eastern European Energy Efficiency Forum – C4E заедно с European Climate Foundation и Chance for Buildings. Чрез динамична програма от паралелни сесии C4E цели да се превърне във водеща платформа за среща на заинтересованите страни – правителство, бизнес и общество – в провеждането на политики и практики за енергийна ефективност на сградите в Централна и Източна Европа. Фокусът на събитието е върху стратегии, политики, програми и инструменти за финансиране на държавни и местни мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Първото събитие на С4Е, което се очаква да се провежда на всеки 2 години в различни държави, ще се състои от 22 до 25 юни 2016 г. в Lighthouse Golf & Spa Resort, гр. Балчик и ще събере политически фигури от Европейската комисия, кметове на европейски градове и представители на бизнеса в една среда на дискусии и обмяна на добри практики и предизвикателства, които всички държави в региона имат по отношение на обновяването на съществуващия сграден фонд. Повече информация за конференцията можете да откриете на www.c4eforum.net