ИнтервютаНовини

Мундус Сървисиз става най-големия ФМ холдинг в България

05
Лъчезар Петров е с над 20 години опит в комплексните фасилити услуги. Основател и бивш Изпълнителен Директор на Вики Комфорт 2004 ЕООД. Развива Вики Комфорт от регионален играч до една от най-големите компании за професионално почистване в България

Поздравления за сделката. От кога се подготвя обединяването на „Фасилити оптимум“ и „Вики комфорт 2004“ в новата компания?

Бисера Иванова (Б.И.).: Всъщност разговорите с двете компании се водиха напълно самостоятелно от инвеститорите инвестиционни фондове, консултирани от EMP Invest Bulgaria (Empower) и KJK Capital (KJK) за период от около 6 месеца с AG Capital – собственикът на Фасилити Оптимум и за повече от година и половина с Вики Комфорт.

Лъчезар Петров (Л.П.).: С дата февруари 2016 г. двата фонда придобиват Фасилити Oптимум България и Вики Комфорт 2004 най-голямата компания за фасилити мениджмънт и най-голямата за почистване в страната, като поставят началото на ново съвместно дружество Мундус Сървисиз.

Кой бе инициаторът за обединяването на двете компании?

Л.П.: Обединяването е един бизнес процес на консолидиране в бранша, който се инициира от Empower и KJK, но ние и в двете компании виждаме в това един следващ по-висок етап на професионално развитие.

Б.И.: Ще бъде привнесен международен ноу-хау, ще бъдат съсредоточени нови инвестиции, които ще допринесат за развитието не само на Мундус Сървисиз, но на фасилити мениджмънт бранша като цяло.

Как ще се промени структурата на управление в новата компания?

Л.П.: Новата компания Мундус Сървисиз ще обедини ресурсите и на двете компании, като така ще станем най-големият фасилити мениджмънт холдинг у нас с близо 2500 служители, 300 корпоративни клиенти и 2,7 млн. кв. м. обслужвани площи. Аз ще бъда Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз, а Бисера – Зам.изпълнителен директор.

Какви са плановете за развитие на новата компания?

Bisera Ivanova
Бисера Иванова има над 16 години опит в сферата на фасилити мениджмънт услугите. 8 години е Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет на “Фасилити Оптимум България “ АД. Бисера Иванова бе член на Управителния Съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация.

Б.И.: Плановете на Мундус Сървисиз са да разшири обхвата на интегрирания пакет от фасилити мениджмънт услуги като навлезе в нови ресори и предложи професионални услуги на най-широк кръг от потенциални клиенти.

Л.П.: Новата компания ще обедини опита и практиките и на двете водещи в сектора компании. Ще предложим нови още подобри услуги за нашите клиенти и разбира се, ще търсим нови пазари за развитие.

Как смятате, че ще се промени ФМ пазарът след стартирането на дейността на новата компания?

Б.И.: Консолидирането на ФМ компаниите считаме за положителен знак, защото то е израз на инвестиционния интерес към бранша. А това означава, че фасилити мениджмънт услугите са атрактивен бизнес сектор, на който му предстои развитие с влизането на новите инвестиции.

Л.П.: Вярвам, че с това обединение ще зададем нови по-високи професионални критерии за всички колеги от бизнеса. Това е ново предизвикателство не само за нашите две компании, но за всички ФМ играчи на пазара.

Смятате ли, че новата компания ще бъде по-стабилна и по-устойчива в ФМ действителността в България?

Б.И.: Разбира се, че консолидацията в лицето на Мундус Сървисиз означава и един по-стабилен и устойчив нов участник на пазара. Ние обединяваме ресурси, опит, добри практики и това със сигурност води до ползи на първо място за нашите клиенти, които ще получат нова добавена стойност от работата си с Мундус Сървисиз.

Л.П.: Напълно съм съгласен с Бисера, че новата компания ще бъде един по-стабилен играч на ФМ пазара, който по-лесно може да привлече доверието на клиентите!

Очаквате ли други подобни сделки в България през следващите години?

Б.И.: Ние поставяме едно добро начало за ФМ бизнеса със създаването на Мундус Сървисиз. Ще се радваме, ако и други колеги тръгнат по пътя на международния опит и ноу-хау.

Л.П.: Аз лично предприех доста сериозен скок с тази стъпка в лицето на Вики Комфорт, която от семейна компания в началото днес става част от холдинг с международни инвеститори. Вярвам, че бъдещето е в тази посока и за други колеги!

Интервюто взе: Петър Ташев Автор снимки: ©Александра Колева

KJK Capital е независимо дружество за управление на активи, основано през 2010 г. Към момента екипът на фонда управлява портфейл от 450 млн. евро, а служителите в него имат над 20 години опит в инвестициите на частни и публични пазари в Източна Европа, с фокус върху Балтийския регион и Балканите. Инвеститорите в KJK са престижни институционални и индивидуални инвеститори основно от Финландия, Холандия и Естония. KJK има офиси и представителства във Финландия, Естония, Литва, Люксембург, България, Хърватска, Босна и Херцеговина и Румъния. Наскоро основаният KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery с капитал 75 млн. евро е вторият фонд на KJK, насочен към инвестиции на Балканите, с фокус България, Румъния и бившите югославски републики. Появата на Discovery Fund следва успеха на KJK Fund II Balkan, създаден през 2012 г. www.kjkcapital.com

Empower Capital е инвестиционен фонд, одобрен да управлява средства с обем от 16 млн. евро по линия на инициативата JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като осигурява достъп до капитал и квази-капитал на растящи български компании. Създаден от предприемачи за предприемачи фондът има за основна цел да помага на водещи български компании да развият своя потенциал. Екипът, управляващ Empower Capital, има богат международен инвестиционен опит, компетентност, задълбочено познание и детайлно разбиране по отношение на финансирането на малки и средни предприятия. Empower Capital e ко-инвестиционен фонд и инвестира заедно с други частни инвеститори с добра репутация при равнопоставеност на условията. Ко-инвестиционната същност на сделките осигурява по-голяма диверсификация, професионализъм, експертност и висока селективност при избора на инвестиционни възможности. www.empowercapital.net