НовиниНовини Свят

Европейските държави са призовани да създадат амбициозни планове за намаляване на емисиите от сградите, за да изпълнят Парижкото споразумение

За общото намаляване на вредните емисии от сградия фонд и изпълняване на Парижкото споразумение Европейските държави следва да изработят стратегически и амбициозни дългосрочни планове.

HomepageПравителствата, бизнесът, потребителските групи и неправителствените организации в Европа са призовани да си сътрудничат в създаването на амбициозни планове за намаляване на вредните емисии от съществуващия сграден фонд с цел изпълнение на Парижкото споразумение и спиране на процесите, свързани с глобалното затопляне.

Untitled-2Призивът идва от Световния съвет за устойчиво строителство в отговор на историческото Парижко споразумение, сключено от световните лидери на 22 април 2016г. в Ню Йорк, но и защото поставеният от Европейския съюз (ЕС) краен срок за изработването на дългосрочна стратегия бързо наближава.

Считано от 30 април т.г. страните-членки на ЕС ще разполагат само с една година да представят така наречените “Национални стратегии за обновяване на съществуващия сграден фонд“ – подробни планове как държавите ще организират и проведат процесите, свързани с основното обновяване на жилищните и търговските си сгради с цел постигане на високи стандарти за енергийна ефективност.

В момента съществуващите сгради са отговорни за 36% от общото количество CO2 емисии в ЕС. Основното обновяване и постигането на високи стандарти за енергийна ефективност ще изиграят ключова роля за изпълнението на глобалните цели, поставени от Парижкото споразумение и регионалните цели,поставени от Енергийния съюз на ЕС. Експертите се обединяват около тезата, че въпреки големия брой европейски инициативи, насочени към разрешаването на този проблем, степента и дълбочината на процесите, свързани с обновяването на съществуващи сгради са недостатъчни за изпълняването на дългосрочните цели, свързани с климата.

През месец март т.г. 13 Съвета за устойчиво развитие в Европа официално представиха BUILD UPON – най-големият в света съвместен проект за основно обновяване на сгради. Проектът има за цел да създаде революционен процес в основното обновяване на съществуващи сгради в Европа чрез създаването на дългосрочни стратегии, които ангажират и обединяват хиляди заинтересовани страни и съществуващи инициативи, насочени към обновяването на сгради в региона.

Джеймс Дринкуотър (James Drinkwater), директор на Европейската регионална мрежа на Световния съвет да устойчиво строителство каза: “Вредните емисии от съществуващите сгради са едно от най-големите предизвикателства, свързани с климата, пред които Европа се изправя и овладяването им е от изключителна важност, ако целим да изпълним амбициозното Парижко споразумение. Европа е подела мащабен процес  за енергийно ефективно обновяване, но поради липсата на координация той не реализира резултатите, които са така необходими.

От този момент страните имат само една година да създадат стратегии за обновяване, които да са достатъчно силни, за да се справят с предизвикателството. Това изисква безпрецедентно сътрудничество между правителствата, индустрията и редица други организации. Точно тук проектът BUILD UPON може да помогне – като събере участниците заедно, за да изработят силни, съгласувани национални стратегии за трансформирането на европейския застаряващ и неефективен сграден фонд. Ние призоваваме правителствата на тези държави да работят с нас и нашите партньори, за да създадем амбициозни, координирани стратегии.“

BUILD UPON започна организирането на мащабен процес за установяването на диалог между над 1000 организации, включващи правителства, местни власти, строителни компании, производители на строителни материали, енергийни доставчици и банки, които обединяват своите усилия, за да се справят с този проблем.

На 20 и 21 септември коалиция от над 200 европейски лидери в сектор строителство и в областта на основното обновяване, ще се срещнат в Мадрид, с цел постигане на съгласие за дългосрочната визия на процесите, свързани с основното обновяване на сградите и практическите мерки, необходими за постигането им.

Директивата за енергийна ефективност на Европейския съюз изисква държавите-членки да представят дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции за обновяване на съществуващите жилищни и търговски сгради, но към днешна дата пълният инвестиционен потенциал е далеч от реализирането си. Докато политиците обсъждаха в Брюксел преразглеждането на настоящите закони за климата и строителството – Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийна ефективност, групи от инвеститори призоваха за по-ясни дългосрочни цели за основното обновяване на сгради.

Пати Фонг (Patty Fong), Програмен директор на Програмата за енергийна ефективност към Европейската климатична фондация и член на управителния съвет на BUILD UPON, каза: „ЕС е в процес на преразглеждане на основни законодателни и нормативни документи, които ще определят ролята, която Европейския строителен сектор ще играе за изпълнението на амбициозните цели, поставени от Парижкото споразумение. Това, което наистина е необходимо, е политическо и индустриално лидерство с дългосрочна визия за основното обновяване на сградния фонд. Само тогава ще сме способни да изпълним общите си цели, свързани с климата, и силните стратегии за основно обновяване имат ясно обособена роля в този процес – това е причината и нашата мрежа да си партнира с BUILD UPON.”

Важните фигури – като банките например – също са заинтересовани от съставянето на силни стратегически документи, за да се създаде необходимата здрава политическа рамка и по този начин да подпомогнат разрастващия се пазар за подобряване на енергийната ефективност.

Лука Берталот (Luca Bertalot), генерален секретар на Европейската ипотечна федерация – Европейския съвет за обезпечени облигации (EMF-ECBC) и член на управителния съвет на BUILD UPON,   добавя:

„Банките могат да изиграят повратна роля в осигуряването на дългосрочно финансиране за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност насъществуващия сграден фонд в Европа. Те участват в най-критичния момент, когато гражданите купуват имот и ипотеките помагат на отделни лица и семейства да станат собственици и следователно да реализират социалните си очаквания.

Вярваме, че банковата индустрия може да играе важна роля в подобряването на качеството и енергийните характеристики на сградите като увеличи разполагаемия доход и същевременно намали кредитния риск за кредитополучатели и инвеститори. Една пан-европейска инициатива в тази област ще помогне да се координираm пазарните интервенции, което ще намали обществените средства, необходими за подпомагане реализирането на енергийни спестявания на домакинствата. По тази причина EMF-ECBC си сътрудничи с BUILD UPON”.

euwww.buildupon.eu

Този проект се финансира по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 към договор № 649727.

Освобождаване от отговорност: Отговорността за съдържанието на този материал е изцяло на авторите му. Текстът не представя официалната позиция на Европейския съюз и нито EASME, нито Европейската Комисия са отговорни за използването на този материал.