НовиниНовини България

2-ри Конгрес за етажната собственост

На 29 октомври в столичния „София хотел Балкан“ се проведе вторият международен конгрес „Управление на етажна собственост: Възможност за предприемаческо и социално развитие 2015”. Събитието бе организирано от Национална асоциация на мениджърите на етажна собственост (НАМЕС/NCMA), под патронажа на г-н Микеле Скандрольо, почетен консул на Република България за регион Лигурия.

Конгресът привлече професионалисти от сравнително младия за България икономически сектор за управление на етажната собственост. Фокусът на сутрешната сесия беше върху италианския опит в областта и възможностите за трансфера на практики в България. Участниците в конгреса се обединиха около мнението, че секторът в страната има голям потенциал за развитие, стига отговорните институции и професионалните сдружения да си сътрудничат в изработването на адекватна правна рамка и стандарти за работа и професионална квалификация на мениджърите на етажна собственост.

Г-н Марио Понте, председател на НАМЕС, приветства участниците и очерта възможностите за развитие на етажната собственост и сградния фонд в България.

Адв. Нерио Марино, председател на UPPI International, изтъкна значимостта на професионалното управление на етажна собственост за икономиката. По думите му 150 млрд. евро на година струва поддръжката на сградния фонд в Италия, което е около 10 процента от БВП. Строителството и поддръжката на сгради е основен икономически сектор, а инвестицията в недвижимост е логична само ако сградният фонд се управлява добре, каза адв. Марино.

Инж. Франческо Бурели, председател на ANACI, говори за италианския опит в професионалното управление на етажна собственост. Той определи миграцията на хората от малките населени места към големите, както и международните модели на миграция като водещи за бъдещите политики за управление на сградите. Италия е една от първите страни в Европа въвели специализирано законодателство, и има силен интерес да сподели опита си с други държави-членки на ЕС, каза инж. Бурели.

Интересен проект за систематизиране на стратегиите за обновяване на сградния фонд представи арх. Станислава Крумова от Български съвет за устойчиво развитие (БСУР). Build Upon изследва тенденциите и политиките за реновиране на сградния фонд в 12 държави от ЕС, плюс Турция. Проектът стартира през март, 2015 г., като основното му заключение е, че в сравнително малка част от страните-членки на ЕС имат такива стратегии. Арх. Крумова прикани участниците в конгреса да се включат в изследването и събирането на данни за проекта.

За новостите в Закона за етажната собственост (ЗУЕС) говори Гергана Благиева, директор дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) До края на годината трябва да бъдат гласувани проектопромени в ЗУЕС, които ще подобрят регламентирането на правата и задълженията на етажната собственост и ще спомогнат за по-бързото изпълнение на програмите за обновяване на българските домове. Предложените промени ще задължат гражданите да не правят промени в личните си имоти и в общите части в нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или застрашавайки безопасността на сградата. Учредяването на етажна собственост в нова сграда ще трябва да е факт до шест месеца след пускането в експлоатация на сградата. Друга важна проектопромяна дава възможност юридически лица да управляват етажната собственост. С гласуване на 67% от идеалните части ще може да се вземе такова решение и да се сключи договор за управление за срок до две години, каза Гергана Благиева. Според нея след влизането в сила на промените ще трябва да се определи лицензионен или регистрационен режим за юридическите лица, предлагащи услугата „професионален домоуправител“.

Следобедната сесия бе посветена на дискусии в специализирани кръгли маси, посветени на правните, счетоводните, архитектурните, инженерните и ИКТ особености на управлението на етажна собственост.
Повече за събитието и мисията на Национална асоциация на мениджърите на етажна собственост можете да намерите на следния линк:

http://ncma-bg.eu/