НовиниНовини България

Новият ЗУЕС ще е факт до края на годината

До края на годината трябва да бъдат гласувани проектопромени в Закона за етажната собственост (ЗУЕС), които ще подобрят регламентирането на правата и задълженията на етажната собственост и ще спомогнат за по-бързото изпълнение на програмите за обновяване на българските домове. Това каза Гергана Благиева, директор дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), по време на 10-тата международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“, която се проведе днес в столичния СТЦ „Интерпред“.

„Надяваме се след тези промени да имаме един наистина работещ закон, който да не се налага да променяме толкова често. Готови сме да коментираме всяко едно предложение“, каза г-жа Благиева, като изтъкна огромния обществен интерес към проблемите на етажната собственост.

„Целта на закона е да улесни управлението на етажната собственост и да накара хората да приемат, че собствеността не е даденост, а трябва да се управлява добре“, коментира г-жа Благиева.

Предложените промени ще задължат гражданите да не правят промени в личните си имоти и в общите части в нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или застрашавайки безопасността на сградата. Учредяването на етажна собственост в нова сграда ще трябва да е факт до шест месеца след пускането в експлоатация на сградата.

Друга важна проектопромяна дава възможност юридически лица да управляват етажната собственост.

„С гласуване на 67% от идеалните части ще може да се вземе такова решение и да се сключи договор за управление за срок до две години“, каза Гергана Благиева.

Според нея след влизането в сила на промените ще трябва да се определи лицензионен или регистрационен режим за юридическите лица, предлагащи услугата „професионален домоуправител“.

Темата предизвика голям интерес сред професионалистите от сектора на управлението и поддръжката на сгради и имоти, а от МРРБ заявиха готовността си за диалог. Основните „горещи точки“, върху които властите и бизнесът се очаква да дискутират, са управлението на задълженията към етажната собственост, решаването на конфликти между собствениците и/или ползвателите на дадена сграда и регулираното навлизане на професионалните домоуправители на домове в режим на етажна собственост.

ЗА СЪБИТИЕТО:

Международната конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ се провежда за 10-та поредна година и се е утвърдила като важно събитие за професионалистите от секторите поддръжка и управление на имоти. Организатори на събитието са Фасилити Мениджмънт Консултинг, сп. Фасилитис (publics.bg), и Българска фасилити мениджмънт асоциация.

КАКВО Е ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ?

Фасилити мениджмънтът (ФМ) е управление на процесите вътре в самата компания по начин, който улеснява основната ѝ дейност. В България тези услуги се развиват с всяка следваща година. Все повече инвеститори в недвижими имоти и големи компании избират професионалното управление на сградите с цел оптимизация на разходите и подобряване на предоставяните услуги, както и подобряване на работната среда. Това е положителна тенденция, която се очаква да се запази и занапред.