ИнтервютаНовини

Национална асоциация на мениджърите на етажна собственост

  1. Г-н Понте, каква е мисията на HAMEC и нейната дейност в България?

Марио понтеЗУЕС е създаден 2009-та и обоснова раждането и в България на нова професия- управител на етажна собственост. Този сектор в момента е в силен и константен подем. Мисията на НАМЕС е да регламентира сектора и да създаде професионалисти, в унисон с европейските директиви, които и България скоро ще трябва да възприеме.
Дейността на НАМЕС се съсредоточава в даването на информация, в професионалното обучение и промотиране на тази дейност, освен разбира се, консултанските услуги и подпомагането на членовете си.

  1. Какви са основните предизвикателства в сектора на управлението на етажна собственост?

За съжаление сме свидетели на огромен конфликт на интереси. Фирмите по поддръжката, като тези по почистването например, се импровизират управители, а това е в разрез с принципа на прозрачно управление. В много от случаите се наблюдава липса на конкуренция, а това е в ущърб на цената на предоставената услуга. Разбира се, изключение от тази практика са фирмите, занимаващи се с Фасилити мениджмънт.

Като изключим това, не намирам други сериозно предизвикателства. Нужно е да се изгради култура, в крак с времето. Собственика на самостоятелен обект е стреснат от цената, която трябва да плати на професионалист, а трябва да разбере, че прозрачното управление на разходите и на поддръжните дейности води до спестяване и до устойностяване на собствеността му. Все едно да избягваш да се лекуваш, за да не харчиш за лекарства. Много възрастни хора не могат да си позволят големи разходи, за това съветваме членовете си как да действат, за да разрешат подобни ситуации и бихме искали да правим същото и с правителството.

 

  1. Как си сътрудничите с българските институции за подобряване на законовата рамка относно етажната собственост и професионалното ѝ управление?

Задачата на едно сдружение като НАМЕС е да работи съобразено с правилата в полза на собственика на самостоятелен обект, а не да прави бизнес! Затова трябва тясно да се работи съвместно със сдруженията на собствениците и институциите. Трябва да се създадат постоянни работни маси с всички тези субекти и промените трябва да се взимат по взаимно съгласие.

Започнахме диалог с МРРБ, от което получихме конкретни отговори, и от което очакваме съдействие и за напред.

Бе създадена Първата асоциация на частните собственици на недвижим имот- UPPI България (www.uppi-inter-bg.eu), която е част от UPPI International- представена във всички големи европейски нации, в Австралия и САЩ.

Чрез това и други подобни сдружения, собственика на самостоятелен обект може да изрази мнението си и да има думата при взимането на решения.

Трябва да подчертаем жизненоважната синергия между сдруженията НАМЕС и UPPI България и да я разгърнем до сътрудничество с всички министерства, които имат общо в този сектор.

Европейските правителства, преди да приемат мерки, касаещи сектора на недвижимото имущество, обичайно заседават със сдруженията от сектора. По същия начин и българското правителство трябва да разбере важността от този диалог и да вземе под внимание техните насоки, разбира се не само нашите, но също и тези на БГФМА и други подобни сдружения, които в бъдеще несъмнено ще се появят.

  1. За втора поредна година НАМЕС ще проведе международния конгрес „Управление на етажна собственост: Възможност за предприемаческо и социално развитие”. Върху какво ще се фокусира той през 2015-та година?

Конгресът през 2015-та година ще се фокусира над възможностите, които разрастването на сектора носи със себе си. Може да си представим колко работа ще се отвори в сектора на недвижимото имущество от дейността по  подръжката през идните години, както и от нужното обучение за усъвършенстване на услугата- управление на етажна собственост.

Също така и образованието ще бъде въвлечено в този разтеж, ще са нужни повече счетоводители и архитекти, както и IT специалисти, които да развият специализиран софтуеър, освен обучението на управители, в състояние да разпределят разходите на етажната собственост, тъй като в болшинството от случаите те не биват правилно разпределени.

Всички тези теми ще бъдат широко дискутирани, благодарение на участието на две от най- големите европейски сдружение в бранша като ANACI Europa и UPPI International. Техния принос е основоположен за растежа на НАМЕС и UPPI България.