НовиниНовини България

Акценти от 10-тата ФМ конференция

Развитието на специализирано образование и спазването на международните стандарти в България са сред най-важните предизвикателства пред фасилити мениджмънт сектора. Около това мнение се обединиха участниците в 10-тата юбилейна Международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“, която се провежда на 22 и 23 октомври в столичния бизнес център „Интерпред“. Те отчетоха все по-голям интерес към професионалната поддръжка и управление на сгради не само в бизнес имотите, но и в индустриалните производства.

На  събитието, което през годините се утвърди като повод за дискусия в бранша, бе представено и проучване на пазара на услугите за поддръжка на сгради и активи в България и Централна и Източна Европа.
Въвеждане на специализирано образование

„Предизвикателство пред това събитие, Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и сектора е образованието и липсата на квалифицирани кадри“, коментира Антон Гинчев, ФМ професионалист, работещ в Германия, който е един от основателите на конференцията.

Пекка Матвейев, председател на мрежата за обучение на EURO FM, сподели, че проблемът с актуалното образование стои на дневен ред като цяло в Европа.

„Необходимо е постоянно да се обновяват обучителните програми, тъй като секторът се развива бързо и знанията остаряват“, коментира г-н Матвейев, като обяви, че предстоят европейски инициативи за стаж и образование в областта на поддръжката и управлението на сгради.

Спазване на професионалните стандарти в България

От началото на 2014 година фасилити мениджмънт браншът в България може да се похвали с три нови професии, включени в Националния класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)  – Инженер сграден фонд, Мениджър недвижима собственост и Техник поддръжка на сгради и машини. Освен това Асоциацията работи и за възприемането на международните професионални и етични стандарти в България.

„Остава ни работа по превода на фасилити мениджмънт стандартите, като очакваме в началото на 2016 г. да започнем дискусия със сродни организации, за да можем да преминем към легализация на стандартите в България. Освен това се борим и за определянето на бюджет за поддръжка като условие за издаване на Акт 16 на новопостроени сгради“, заяви Горан Миланов, председател на БГФМА.

Индустрията с интерес към ФМ

Към момента най-големият ползвател на професионална поддръжка и управление на сгради остават бизнес имотите. Фасилити мениджмънтът обаче все повече излиза извън тази рамка. Има голям интерес от страна на индустриалните предприятия, които търсят начини за оптимизация на процесите от БГФМА.
„Съвсем наскоро за пръв път бе представена дейността на Асоциацията пред индустриални предприятия, които виждат ползите от оптимизацията на процесите в управлението на сгради“, коментира Горан Миланов.

Дигитализация на ФМ услугите и раздвижване на пазара на имоти

Секторът на поддръжката и управлението на сгради и имоти в България расте по-бързо в сравнение с другите държави в Централна и Източна Европа, на фона на забавяне на растежа в региона. Това сочи проучване на Reality Consult,  представено от Петер Пришъл. В региона натискът за намаляване на разходите е повсеместен, а секторът ще остане динамичен предвид последните социални и икономически развития в Европейския съюз. Силна е и конкуренцията за специализирани кадри, които често получават професионални знания на работното място.

Кривата на предлагане на ново строителство в България започва да върви нагоре през втората половина на 2015 г., показва проучване на Национално сдружение „Недвижими имоти“, представено от Ирена Перфанова. Отчита се обаче спад на издадените разрешителни за строеж във Варна (8,08%) и Бургас (24,62%), докато в София (58,47%) и Пловдив (7,30%) новото строителство върви нагоре.

Проблеми на етажната собственост и ФМ в полза на строителството

Управлението на етажна собственост в България ще е една от водещите теми през втория ден на конференцията. Гергана Благиева, директор Дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще говори за състоянието и бъдещето на правната рамка относно управлението на етажна собственост. Добри практики от България и Германия ще бъдат представени от Десислава Фераджиева, управител на ХомКеър България и Михаел фон Хауф, управляващ директор на BIM – Beratung fur Immobilien Management.

Ползите от фасилити мениджмънта в строителството ще бъдат разгледани от Греъм Солтърс от CCO Urbanise Europe, инж. Борислава Захариева от Lindner Immobilien Management, и Веселка Данчева, изп. директор на CenterMine.

Добавената стойност на професионалното управление на сгради и активи също са част от утрешната програма. Как фасилити мениджмънтът дава добавена стойност към основната дейност на една компания ще разкажат Мартин Воев, изп. директор на „Лендмарк пропърти мениджмънт“, Горан Миланов, председател на БГФМА и управител на фирма „Видако“, и Светлин Савов, Директор бизнес развитие на FTS Russia.