НовиниНовини България

Соларната инсталация Bosch нa ИСУЛ с отлични резултати след 1-годишна експлоатация

През септември 2014 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ беше официално открита соларна система Bosch, изпълнена по европейски проект STACCATO, съфинансиран от Европейската комисия. Инсталирани бяха общо 106 бр. слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на абсорбера 2,2 кв. м. Соларната инсталация беше интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като бяха монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л. и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия. Инсталацията беше изпълнена от фирма „ИТА КОМ” ООД.

В проекта беше заложена очаквана годишна икономия от 154 000 kWh топлинна енергия и бяха спестени емисии въглероден диоксид, оценени на 38,03 t годишно. Действителните резултати, измерени на 22.07.2015 г., една година след стартиране работата на системата, възлизат на 160 375 kWh, реално усвоени от соларната система и акумулирани в бойлерите за БГВ (битова гореща вода). За една година са спестени над 39,06 t емисии въглероден диоксид. По данни на техническия екип на ИСУЛ, в летните месеци текущите сметки са намалели с над 50%.

Оценката за работата на инсталацията на Владимир Николов, инвеститорски контрол в ИСУЛ, е много висока. „Резултатите от спестена енергия ни удовлетворяват напълно и същевременно са от голямо значение за енергийната паспортизация на болницата. Показателен е и фактът, че има дни, в които соларната система Bosch покрива 100% от консумацията на БГВ. Така можем да гледаме спокойно в бъдещето и да се концентрираме върху нашата основна мисия – да полагаме висококачествени грижи за нашите пациенти“, коментира г-н Николов. Той изрази задоволството си от качеството на обслужване на фирмата-изпълнител: „Фирмата изпълнява коректно поетите ангажименти за периодичен преглед на системите и демонстрира изключително кратко време за реакция, при необходимост – под един час. Това ни дава спокойствие, защото работим с партньор, на който можем да разчитаме.“

Изградените системи превръщат университетска болница ИСУЛ в еталон за енергийна ефективност и по-ниски разходи за енергия в обществени сгради. В допълнение е инсталирана и система за енергиен дистанционен мониторинг, която позволява на посетители и на професионалисти да следят основните данни за натрупан добив на енергия, моментна мощност и спестените СО2-емисии от работещите инсталации.