НовиниНовини България

Норвежки опит за Габрово и Велико Търново в сферата на енергийната ефективност

В област Габрово ще се изпълняват проекти по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на обща стойност 1 071 978 лв. Това стана ясно след посещението на енергийния министър Теменужка Петкова в габровската детска ясла „Зора“, в която ще бъде заменена горивната база. Ще бъдат спестени разходи за отопление след преминаване от газьол на природен газ. В града мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват и в природо-математичеката гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Финансирането на проектите в Габрово възлиза на 488 хил. лв. като те ще се изпълняват съвместно с норвежката компания Norconsult SA. По думите на кмета на Габрово Таня Христова реализацията на проектите ще даде начало на устойчиво сътрудничество с норвежките партньори, които започват работа в града още от следващия месец.

Във Велико Търново министър Петкова посети детска градина „Ивайло“. С финансиране по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в сградата ще бъдат монтирани отоплителни тела, ще бъде подменена тръбната мрежа и ще бъде монтирана система за автоматично управление на отоплителната система в зависимост от външната температура. Предвижда се и преминаване на детската градина на природен газ, в резултат на което ще бъдат спестени над 40 тона емисии въглероден диоксид. Проекти във Велико Търново ще се реализират и в детска градина „Соня“ и в дома за стари хора „Венета Ботева“. Общата сума за финансиране на трите проекта по програмата е над 413 хил. лв. Цялостният ефект от изпълнението на проектите по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в трите обекта във Велико Търново ще бъде спестяване на емисии въглероден диоксид в размер на 126 тона на година.