Bulgarian newsНовиниНовини България

ОВИК модернизация на университетска зала

По случай честването на 120-ия юбилей на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се извърши цялостната реконструкция на най-голямата лекционна зала в Университета с капацитет от 715 места – зала 272. Подмяната на климатичното и вентилационно оборудване включи централен въздухоподаващ блок, въздушно-водна мрежа, шумозаглушители, огнепреградни (противопожарни) клапи и много други елементи.

Климатичната камера TANGRA AHU DEX S, произведена и инсталирана в подпокривното пространство над зала 272, е с двустепенна рекуперация на енергия. Първата част от рекуперацията се осигурява от пластичен топлообменник, а втората от термопомпен модул, при което се осигурява отоплението през зимата, охлаждането през лятото и доставянето на пресен въздух целогодишно. Количеството пресен въздух варира от 10 до 100%, в зависимост от моментното натоварване на залата (брой на студенти). Запазена е възможността за отопление от абонатната станция на университета, което позволява избор на енергоносителя, в зависимост от моментната му цена.

22стр_zala-272-sof-universitet-5

Въздухът постъпва под седалките с необходимата ниска скорост и осигурява равномерно температурно поле в обитаемата зона на залата. В кабините за симултантен превод се подава пресен, климатизиран въздух. Взети са мерки за обезшумяване една от друга, както и навлизането на шум от залата.

Монтираната вентилационна система осигурява пресен въздух на студентите и преподавателите. Много изследвания доказват необходимостта от вентилирането на такива аудитории, като освен че се повишава комфорта, подаването на пресен въздух за обитателите помага за по-добро възприемане на лекционния материал и запазване на концентрация. Не на последно място, този тип системи спомагат за намаляване на заболеваемостта и алергиите при студентите, като филтрират пресния въздух.

23 стр_НОВА СНИМКА zala-272-sof-universitet-7

Обработвания въздух от климатичната камера TANGRA AHU DEX S е до 20 000м3/ч., а с последователната двустепенна рекуперация от изхвърления въздух и околна среда се гарантира много ефективното използване на енергията. В зимни дни, със средна температура -30С, климатичната камера може да произведе 120÷150kW/h топлинна енергия при консумирана мощност от едва 24÷30kW.

Финансирането се извърши от фондация „120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, а изпълнител на климатичното и вентилационно оборудване е фирма “Тангра-АВ” ООД.

Автор: Фасилитис