НовиниНовини БългарияНовини Свят

ФМ данните са ключови за поддръжката

В съвременната фасилити мениджмънт среда информацията има ключово значение. Данни за график за поддръжка, оперативни цели, информация от умните мерителни устройства и системите за сградна автоматизация, документацията от производителите – списъкът може да бъде продължен до безкрай. Но сред цялото море от информация, с което са обградени фасилити мениджърите, най-важното може да бъде пропуснато. Следователно, стойността на информацията не винаги се използва пълноценно за намаляване на ФМ разходите в едно разнородно портфолио от сграден фонд. Но с правилните процеси, които да подсигурят достоверни и верни данни, ФМ дейностите могат да бъдат по предсказуеми и да водят до намаляване на разходи.
Исторически погледнато, графици за поддръжка са функционирали като основен източник за такива рутинни дейности като смяна на филтри на климатици или проверка на пожарогасители. На практика това предоставя структуриран начин за събиране на данни от съоръженията и осигурява стандартизирано ниво на дейностите по поддръжка. Въпреки това, този подход към поддръжката рядко е оптимизиран с цел по-добра производителност на съоръженията или контролиране на разходите.
Благодарение на по-сложните методи за събиране на данни, лесно достъпни днес, предсказуемата поддръжка може значително да подобри едновременно представянето на активите и контролирането на разходите чрез предоставяне на анализи в реално време за състоянието на определен актив.

IT

Ключът към използването на тази по-предсказуема, информационно ориентирана поддръжка, са крие в следните две особености:
1. Данните са достоверни, могат да бъдат лесно достъпни и съществуват във формат, който може лесно да се използва
По-голяма част от информацията, която се предоставя на фасилити мениджърите, е в неструктуриран формат. Документи като гаранции и спецификации на съоръженията, плановете за поддръжка, плановете на сградите, често са на хартия. Дори и когато информацията е в електронен формат, той обикновено е в DF или в друг, който трудно се обработва. Проблемът се усложнява и от факта, че тези документи бързо „остаряват“ и стават ненужни. Повечето никога не се актуализират или конвертиран в лесно четими и актуализируеми формати, дори и когато сградите си сменят предназначението, оборудването се променя или съоръженията се подновяват. Информацията, която постъпва от системите за сградна автоматизация, често е толкова много, че не винаги се използва пълноценно цялата.
Следователно, ключът към тези предизвикателства е фасилити мениджърът да има готов и филтриран достъп до прецизна информация, на която да може да вярва. И двете твърдения от предишното изречение са необходими – достъп и достоверност. Дори когато фасилити мениджърите си инсталират технологично усъвършенстван софтуерен продукт, който им дава достъп до цялата информация, те не винаги могат да бъдат сигурни, че информацията е вярна.
Важно е да се отбележи, че стойността на информацията определя достоверността й, а ключът към постигането на точна и пълни ФМ данни не се крие в самата технология, а в процеса и процедурите, които фасилити мениджърите прилагат, за да я поддържат такава.
2. Данни, които имат особено значение за ефективната работа на фасилити мениджъра
Колкото е важно да имаме достъп до достоверни и достъпни данни, толкова е важно и да знаем какви данни точно са ни нужни. Второто дори е по-голямо предизвикателство в съвременния информационен свят, тъй-като често на мениджърите им е трудно да обработят цялата налична информация, особено когато трябва да се взимат решения или да се действа бързо.
Този проблем може сравнително лесно да бъде решен, ако има предварително изяснена управленска стратегия. Например, в нея могат да бъдат определени стратегическите съоръжения, които изискват особено внимание и трябват да бъдат стриктно следени (основно свързани с безопасността и сигурността на хората и активите) или кои са съоръженията, в които може да се постигне най-голямо намаление на разходите за поддръжка. Важното е да идентифицирате тези данни, които могат да помогнат за подобряване, оптимизацията и сигурността на съоръженията точно във Вашата сграда…

Следва продължение.