Новини България

Над 80 000 фирми купуват ток на свободния пазар в Румъния

Още през декември 2013-та година северната ни съседка завърши пълното преминаване от регулирани към свободно договорени цени на тока за стопанските потребители.

По данни на румънския енергиен регулатор ANRE към края на 2014-та година над 80 хиляди стопански консуматори са купували електроенергия по свободно договорени цени. В страната има над 50 лицензирани алтернативни доставчици. Според последния доклад на Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия 71 на сто от всичката консумирана в Румъния електроенергия е била търгувана на свободния пазар.

В България към момента стопанските потребители регистрирани на свободния пазар са около 4000-5000 (предимно фирми присъединени на Високо и Средно Напрежение). Въпреки по-малкия брой спрямо Румъния, у нас също има напредък в тази посока.

За по-малките бизнес консуматори възможността да изберат и сменят доставчика си на ток тепърва предстои. В България има частична либерализация на енергийния пазар, но правителството заяви намерение да се направят необходимите промени и процесът да се ускори. Реалното право на свободен избор минава през опростяване на административната процедура и прилагането на т. нар. „стандартизирани товарови профили“ за малките фирми и домакинствата.

С обещаното отваряне на пазара на електроенергия и за потребители на ниско напрежение се очаква броят на клиентите, избрали свободно търговец на електроенергия, да нарасне. Очакванията са, че новоизбраната енергийна комисия (КВЕР) ще работи в посока прилагане на Европейското и Българското законодателство, където е записано, че всеки клиент трябва да има възможност да смени доставчика си в рамките на 3 седмици.