Новини България

Инвестирани са над 400 млн.лв. за подобряване на градския транспорт в седемте най-големи български града

DSC_0014„България е пример за успешно изпълнение на проектите за Интегриран градски транспорт с европейско финансиране.“ Това заяви на Форум за мобилност на мрежата от европейски градове EUROCITIES министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя посочи, че в момента в страната се изпълняват успешно седем проекта за интегриран градски транспорт в най-големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, които са пример за това, как трябва да бъдат изпълнявани подобни проекти. „София е уникален модел как по три оперативни програми се финансира подобряването и модернизацията на градския транспорт,  което показва, че и в България правим добри проекти“, подчерта министър Павлова.

Министърът информира, че в периода 2007-2013г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ са инвестирани над 400 млн.лв. в проекти за интегриран градски транспорт в седемте най-големи български града. Благодарение на инвестицията са закупени над 200 нови, екологично чисти, превозни средства, изградени са над 100 км велоалеи, ремонтирани са депата на градския транспорт, монтирани са модерни електронни информационни табла и се внедряват интелигентни системи за управление на трафика в градовете. „Това са инвестиции в модернизирането на градската среда, чистотата на въздуха, намаляват фините прахови частици и подобряваме мобилността, предвид предизвикателствата пред градовете от  нарастващото население и увеличението на превозните средства“, каза още Лиляна Павлова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че в новия програмен период на ЕС 2014-2020г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ по приоритетните оси за градска среда и интегриран градски транспорт са предвидени над 500 млн.лв. Над 280 млн.лв. са за надграждане на проектите за Интегриран градски транспорт – закупуване на нови превозни средства за градския транспорт и внедряване и разширяване на иновативните модели за управление на трафика в градовете, като целта е гражданите да се стимулират да използват повече градски транспорт. Около 250 млн.лв. са средствата за подобряване на градската среда, с които ще се финансира ремонт на улици, изграждане на велоалеи, пешеходни зони, площади и паркове. Инвестициите са интегрирани според градските планове за развитие, където са разписани мерките за подобряване на градската среда, транспорта, зоните за развитие. „Само тогава, когато инвестициите са интегрирани ние можем да очакваме по-добро интегрирано планиране на инвестициите, по-голяма добавена стойност и резултати – по-малко задръствания в градовете, по-чист въздух, по-модерни пътища, сигурни и надеждни автобуси и безопасни велоалеи“, изтъкна Павлова.

Тя отбеляза, че до 2020г. градовете ще разчитат и на Фондове за градско развитие по модела “Джесика”. Чрез новите финансови инструменти и с публично-частно партньорство местните власти ще имат допълнителен финансов ресурс за инвестиции в подобряване на градската среда, туристическа инфраструктура  и др.