ФМ Каталог 2015

Си Енд Би Енерджи Консулт

FM2015_ALL_Page_57Еnergy Manager е търговска марка, която най-точно описва част от дейността на фирма СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ЕООД. Фирмата е изцяло българска компания, предлагаща разнообразни услуги в областта на сградните инсталации. Основната дейност на фирмата е изготвяне на инвестиционни проекти. Най-динамично развиващата се дейност е предлагане на услуги в областта на енергийната ефективност на сгради.

Проектиране

В областта на проектирането фирмата предлага изготвяне на проектна документация във всички части на инвестиционното проектиране. Изготвянето на проекти покрива всички нужди на инвестиционния процес за :

  •  Новостроящи се сгради
  •  Сгради в реконструкция
  •  Прилагане на мерки за Енергийна ефективност
  •  Системи за възобновяема енергия

Енергийна ефективност

Фирмата притежава удостоверение номер 375/26.02.2014 г. за вписване в регистрите на лицата по чл.23 ал.1 от ЗЕЕ за Обследване за Енергийна ефективност на сгради. Екипът на фирмата работи и се развива в областта на енергийно ефективни и устойчиви сгради, с минимален отпечатък върху средата на обитаване.

Част от услугите, които се предлагат в областта на Енергийната ефективност, са :

  •  Анализи на съществуващото положение на сградните инсталации
  •  Изготвяне на мерки и мероприятия за Енергийни спестявания
  •  Обследване и сертифициране за ЕЕ на съществуващи сгради
  •  Сертифициране за ЕЕ на нови сгради
  •  Изготвяне на технически паспорти на съществуващи сгради
  •  Изготвяне на енергийни модели и анализи на сгради по стандарт ASHRAE 90.1 за нуждите на системите за устойчиво строителство LEED и DGNB

Обратно към списъка с компаниите