ФМ Каталог 2015

Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД

FM2015_ALL_Page_30„Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ АД предлага комплексни услуги за управление на имоти и други активи. Екипът на компанията съчетава задълбочени познания за пазара на недвижими имоти с богат практически опит. Сред знаковите проекти в портфейла на компанията са София Сентрал Парк, Ритейл Парк Пловдив, Алфа Бизнес Център и Лендмарк Център София.

Лендмарк осигурява цялостното управление на имота, за да може клиентът да съсредоточи усилията и вниманието си върху своята основна дейност. Лендмарк Пропърти Мениджмънт осигурява:

 •  Значителни икономии на разходи за управление и профилактично техническо обслужване на обекта;
 •  Опазване и увеличаване на стойността на обслужваните активи;
 •  Прозрачно отчитане на всички разходи;
 •  Поемане на ежедневните грижи по имота, гарантирайки реализиране на максимални ползи от него;
 •  Редовни проверки на всички сградни инсталации за свеждане до минимум на нежеланите аварийни ситуации;
 •  Високо качество на работната среда;
 •  Екологично устойчиви иновации:
 • – намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии;
 • – решения за рециклиране;
 • – разумно използване на водите;
 • – комплексни Стандартни оперативни процедури (СОП) за всички дейности, съчетани с оценки на база Ключови показатели за изпълнение (KPI);

Обратно към списъка с компаниите