ФМ Каталог 2015

Джи Ай Ентърпрайс ООД

FM2015_ALL_Page_28Фирма Джи Ай Ентърпрайс ООД е специализирана в областта техническа поддържа(facility services & technical maintenance) на сгради, съоръжения и инсталации. Богатият практически опит ни позволява да предлагаме на нашите клиенти решения и услуги, съобразени с техните конкретни нужди. Наша политика е предлагане на всеобхватен продукт в сферата на поддръжка на всякакви сгради на разумна цена.

Гаранционна абонаментна техническа поддръжка

Широко разпространена заблуда е, че докато инсталациите са нови и в гаранционен срок, те нямат нужда от поддръжка. Провеждане на регулярни процедури по поддръжка, като инспекции, почистване и правилно боравене с машините и инсталациите, гарантира дълъг експлоатационен живот и безпроблемна работа.

 Извън гаранционна техническа поддръжка

Фирма Джи Ай Ентърпрайс разполага с квалифицирани специалисти, know-how и инструментална обезпеченост, за да обслужва и извършва ремонти на всякакъв вид машини и инсталации, когато те са извън гаранционен срок и това не би повлияло на гаранционните условия, предлагани от доставчика или инсталатора.

Система за контрол на качеството

Като сервизен партньор на Института по Въздушен транспорт, Billa Bulgaria, Carrefour, ISS Facility Services, HP и други големи международни партньори сме задължени да разполагаме със система, за контрол на качеството. Джи Ай Ентърпрайс ООД разполага с вътрешна система от процедури, алгоритми и формуляри за действие и организация на дейността, които минимизират грешки от човешки фактор и позволяват универсалност на персонала.

Личен състав:

Фирма Джи Ай Ентърпрайс ООД разполага с екип от 18 техници – 7 в гр. София, 5 в гр. Варна, 4 в гр. Русе, 1 гр.Бургас, 1 гр. Стара Загора

Система за управление на заявките

Разработили сме собствен специализиран on-line софтуер за приемане, обработка и проследяване на заявките за ремонт, следене на статутите на обектите, състоянието на машините, както и въвеждане на Maintenance plan за съоръженията, за които носим отговорност – HELP DESK.

Обратно към списъка с компаниите