ФМ Каталог 2015

Гео фасилитис ЕООД

FM2015_ALL_Page_26Гео фасилитис ЕООД е специализирана в консултиране и изпълнение на комплексни интегрирани фасилити миниджмънт услуги. Компанията управлява професионално всички дейности, свързани с експлоатацията, управлението и поддръжката на:

 •  Бизнес сгради
 •  Сгради със смесени функции
 •  Индустриални сгради
 •  Хотелски комплекси
 •  Жилищни сгради

Предимството на Гео фасилитис като част от групата фирми ГЕОТЕХМИН е в предоставянето на широк спектър от фасилити мениджмънт услуги със собствени ресурси. В крак със съвременните тенденции, компанията изгражда цялостни решения в сферата на енергийната ефективност и съдействие при избор на търговец на ел. енергия. Фирмата подготвя и изпълнява проекти за подмяна на техническа инфраструктура. Гео фасилитис е ориентирана към удовлетворяване на специфичните желания и нужди на клиентите си, като работи с професионален екип, който държи на качеството, ефикасността и постоянните иновации.

Приоритетни цели на Гео фасилитис ЕООД:

 •  Планирано разпределение на разходите за експлоатация и поддръжка на сградния фонд
 •  Минимизиране на разходите за поддръжка на сградите
 •  Намаляване на разходите за комунални услуги
 •  Повишаване на качеството на фасилитис мениджмънт услугите
 •  Стандартизиране на процедурите и услугите по обслужване на сградите
 •  Ефективен енергиен мениджмънт
 •  Увеличаване на добавената стойност на сградните

Част от сградите в портфейла на компанията в гр. София са Административна сграда на ул. „Люлин планина“ № 9, Административна сграда на бул. „Цар Борис III“ № 279 Б, Офис център и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“ 108, Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“, офис сграда ул. „20-ти Април“.

Обратно към списъка с компаниите