ФМ Каталог 2015

Видако ФМ ЕООД

FM2015_ALL_Page_50Видако ФМ ЕООД е консултантска компания, която е специализирана в организацията и ръководенето на проекти, свързани с оптимизацията на сградите и развитие на устойчив бизнес. Нашата цел е да помогнем на собственици и управители да редуцират експлоатационните си разходи и да извлекат максимални ползи от управлението на активите си. Проектите, които фирма Видако осъществява, са свързани с изготвяне на предварителни оценки за съществуващото състояние, приложимост на мерки за оптимизация на сградите и съоръженията, създаване на финансови модели, включително и възможности за финансиране, управление на процесите по внедряване и въвеждане в експлоатация и верификация на очакваните резултати.

Ние се открояваме в тази сфера с индивидуалния си подход към всеки един проект. Като професионалисти с дългогодишен опит в предоставянето на ФМ услуги, ние сме способни да Ви предоставим необходимите съвременни решения, които да помогнат в развитието на Вашия бизнес.

Ние можем да Ви предоставим следните специализирани услуги:

 •  Разработване и оптимизация на стратегии за управлението на собствеността; (По- ефективно използване на сградите и намалени експлоатационни разходи)
 •  Оптимизация на процесите за поддръжка и експлоатация; (Подробно разписани проверки и процес на поддръжката)
 •  Управление на договори и подизпълнители; (Анализ и оптимизация на договорите за услуги, доставка и поддръжка)
 •  Разпределение и оптимизация на разходи; (Разберете кои от големите ви разходи колко могат да се намалят)
 •  Технологична модернизация, включително и информационни технологии; (Помощ при избор на технологии, въвеждане и ефективно функциониране)
 •  Управление на Фасилити мениджмънт отдели, вкл. подбор и обучение; (Обучение, подбор и ясно разписани отговорности)
 •  Временен Фасилити мениджър (Interim FM Manager); (Изнесена услуга за управление на имотите и постигане на ясни цели)
 •  Нормативна уредба, свързана с експлоатацията на сградите; (Хармонизация със съществуващата нормативна база)
 •  Финансиране на енергоспестяващи дейности (напр. LED осветление); (Управление на проекти за енергийна ефективност)
 •  Други, в зависимост от бизнес нуждите;

Видако се стреми да предоставя на своите клиенти:

 •  Ясни и ефективни бизнес практики в услуга на вашите имоти
 •  Повишаване оперативния капацитет на организацията
 •  Постигане на ниски разходи и надеждна поддръжка
 •  Сигурност на услугите предоставяни от подизпълнители
 •  Надеждни анализи при инвестиция в енергийна ефективност и оптимизации

Обратно към списъка с компаниите