Новини

Над 320 хил. лв. вече са разплатени към изпълнители по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството пое ангажимент за максимално ускоряване на процедурите по проекта, за да се облекчат собствениците  и да се усвоят в срок европейските средства

В периода 08-10.12.2014 г. са разплатени над 320 хил. лв. забавени плащания към изпълнители за извършени дейности по проекта „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. Предстои в най-кратки срокове доизплащането на останалите около 66 хил. лв. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на днешната среща с представители на Асоциацията на сдруженията на собствениците, участващи в проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

По време на срещата министърът представи екипа от експерти, който отговаря за работата по проекта и очерта основните дейности, които са предприети в последния месец за ускоряване на дейностите по проекта.

Обновяването на жилищните сгради е сериозен приоритет не само за екипа на МРРБ, но и за правителството, увери регионалният министър и беше категорична, че се полагат максимални усилия, за да се задвижат и ускорят процедурите по проекта.

„Още от първия ден екипът на ведомството работи изключително активно и енергично за намаляване и наваксване на забавянията по проекта, да се ускори процеса на саниране на жилищата, както и да не бъдат изгубени предвидените европейски средства“, увери регионалният министър. Тя се ангажира лично с ускоряване на темповете на проекта и гарантира, че в момента се прилагат всички възможности, гарантирани от закона, за да се ускори изпълнението на проекта.

Извършен е пълен преглед на отделните споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност със сдруженията на собствениците. От сключените общо 52 споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност със сдруженията на собствениците, по 50 има подписани анекси с актуализация на информацията, съобщи Павлова и подчерта, че с това в рамките на последния месец вече е извършена необходимата промяна. В допълнение, има подготвени и подписани от страна на МРРБ още 42 броя нови споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Най-големият проблем до момента е свързан с обжалванията на процедурите за избор на изпълнители. Най-критичните точки са района за гр. София и Южен централен район, призна Павлова.

Паралелно с ускоряване процесите по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ екипът на ведомството работи и по планирането на новата оперативна програма „Региони в растеж“ и създаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, стана ясно по време на срещата с представителите на Асоциацията на сдруженията на собствениците. Програмата ще се управлява директно и децентрализирано от общините. В момента се разписват условията по програмата.