НовиниНовини България

Заместник-министър Деница Николова ще открие център за настаняване семеен тип и защитено жилище във Велинград

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще открие новоизградени център за настаняване от семеен тип и защитено жилище във Велинград. Обектите са финансирани по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград“ по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и от държавния бюджет на Република България. Общият бюджет на проекта е 1 088 123,73 лв. Официалната церемония ще се състои на 13 декември 2014 г. от 12.00 ч. на ул. „Славянска“ No 5 във Велинград.