Новини

Пикадили и Карфур се обединиха

АП Март АД, собственик на веригата от супермаркети Пикадили в България, и КМБ България, собственик на веригата от супермаркети Карфур в България, имат удоволствието официално да обявявят постигането на споразумение за обединяване на дейностите си по търговия на дребно.

АП Март АД и КМБ България  постигнаха взаимно съгласие за увеличаване на капитала с 46 милиона лева (50 % през 2014 година и 50 % през 2015 година) с оглед допълнителна подкрепа и стабилизиране на бизнеса в България и подобряване на условията и сроковете за плащане спрямо доставчиците.

Двамата партньори ще запазят равно участие в новия джойнт-венчър, който ще оперира мрежа от 75 магазина в България с общ оборот от 452 000 000 лева за 2013 г. и над 3,000 служители.

Начело на новата структура, като регионален мениджър, ще застане г-н Жером Лубер, настоящ Изпълнителен директор на Маринопулос Груп.

Г-н Лубер има изключителен опит в търговията на дребно, придобит в качеството му на  Управляващ директор на Карфур Гърция в периода 2004-2008 година и като генерален мениджър за всички предпирятия в групата Маринопулос. Маринопулос Груп е 100% гръцка компания, която оперира бизнеси за повече от 2,5 милиарда Евро в Гърция, България, Албания, Скопие и Кипър.

На местно ниво структурата ще бъде управлявана съвместно от г-н Милош Ристич от КМБ България и г-жа Таня Косева-Бошова от Пикадили.

Стратегията на новата структура ще бъде насочена към разширяване на мрежата от магазини, както и успешната интеграция на двете марки с цел постигане на високо качество на продукти и услуги на оптимална цена за крайните клиенти.

Споразумението ще бъде финализирано след официално одобрение от Българската Комисия за защита на конкуренцията.