НовиниНовини Свят

Евросанкции за Австрия и Полша заради енергийните характеристики на сградите

Европейската комисия съобщи, че е взела решение да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия и Полша за непълно транспониране на Директивата относно енергийните характеристики на сградите и предложи на Съда да наложи имуществена санкция в размер на 39 592,80 евро на Австрия и 96 720 евро на Полша за всеки ден на неизпълнение, дължима от датата на постановяване на решението на Съда до пълното транспониране на директивата.

При определянето на размера на имуществената санкция са взети предвид продължителността и сериозността на нарушението. Окончателният размер на имуществената санкция за всеки ден неизпълнение ще бъде определен от Съда. Съгласно тази директива от държавите членки се изисква да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това директивата изисква от държавите членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки в националното им право до 9 юли 2012 г.