Новини

91 са отворените оферти за изпълнение на СМР по проекта за енергийно обновяване на жилищата

91 фирми са подали документи за участие в процедурата за подбор за строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“. Тези компании са кандидатствали за седемте обособени позиции, съответстващи на шестте района за планиране и град София. Общата стойност на поръчката е близо 47 млн. лв.

Строителнително-монтажните работи по сградите, които ще се финансират, в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.

В края на април в столицата стартираха строително-монтажните работи по първите две сгради, които се обновяват по проекта. Дейностите включват топлинно изолиране на външните стени; подмяна на дограмата с лоши топлотехнически характеристики; топлинно изолиране на покрив, под и на тръбна мрежа за горещо водоснабдяване. Срокът за изпълнение и на двете сгради е 120 дни. Общата стойност на договора за СМР е 250 192.48 лв.
Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50,1 млн. лв.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради.