Новини

Енергийната ефективност в производството на облекло

В средата на м. май в гр. Гоце Делчев се проведе първият практически семинар по енергийна ефективност за българските производители на облекло. Събитието събра представители на повече от 30 български фирми – производителки на облекло. Семинарът е част от  поредицата събития по проект SESEC, който разработва подходи за подобряването на енергийната ефективност в сектора.

Участниците в семинара – мениджъри на предприятия, енергетици и технически специалисти, имащи отношение по енергийните въпроси във фирмите, бяха запознати с производството и с мерките за енергийна ефективност във фирмата-домакин. В последните години „Пирин-Текс” въвежда нови технологии, подобряващи енергийната ефективност като въведените нови процеси и оборудване при гладенето на облеклата, с които фирмата успешно намалява енергийното потребление в този етап на производствения процес с 37%.