Българското жилище и ролята на образованието

Кръглата маса на тема “Българското жилище и ролята на образованието” бе официално открита с обръщения от доц.   д-р Росен Стоянов, декан на магистърския факултет към НБУ, арх. Емилия Андреева, директор дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“ към Министерство на инвестиционното проектиране и доц. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“ към НБУ.

Арх.Емилия Андреева сподели, че най-напред дирекцията е проучила какви са добрите практики в областта на жилищните политики в ЕС. В последствие Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) създава единен жилищен кодекс, в които основните точки са:

  • Социални жилища и създаване на регулаторна рамка;
  • Жилищни асоциации, каквито у нас няма – структури, които ще управляват стопанисват най-вече социалните жилища (самостоятелно или под формата на ПЧП);
  • Създаване на финансов жилищен фонд, който да финансира изграждането на социалните жилища;
  • Създаване на информационен портал за социалните жилища, в който да се публикува информация за тяхното наличие, за начините за кандидатстване на различните социални групи и др. ;
  • Включване на закона за управление на етажната собственост;
  • Да се регламентира и работата на частните домоуправители

Първият панел на кръглата маса бе открит от проф. д-р Пади Грей от университета Ълстър, Великобритания, който направи презентация на тема “Жилищна политика във Великобритания – законова рамка, институции и финансиране” 

20 стр_WP_20140512_14_09_29_Pro
арх. Дик Рейндерс, Холандия

Проф. Пади Грей сподели, че във Великобритания по-голяма част от хората притежават жилищата си (макар и да са ипотекирани); следва групата на хората, които си наемат жилища – социални или от други частни лица. Социалните жилища се управляват от местни организации и общини. Във Великобритания има 14.4 милиона частни имоти, 3.8 социално наети и 3.9 милиона частно наети.

В социалните жилища хората могат да останат до края на живота си, но трябва да отговарят на различни условия, подчерта проф. Грей.

Поради финансовата и икономическата криза, жилищните асоциации във Великобритания са разширили своя обхват на действие и не само отдават жилища под наем на социално слаби, но и съдействат в намирането на работа, в по-добро образование и общото благосъстояние на социално слабите.

Панелът „Жилищна политика в страните от Европейския съюз“ продължи с интересно представяне на жилищната политика в Холандия от арх. Дик Рейндерс, който е мениджър международни проекти към жилищна корпорация Вонброн, Холандия.

Арх. Рейндерс сподели, че в Холандия първият закон за жилищата е създаден през 1901 година, в който е била заложена и политика за социалните жилища. През годините едни от най-добрите холандски архитекти са били наемани за създаване на проекти за социални жилища. 

Кръглата маса продължи с презентация на доц. д-р арх. Георги Георгиев, който представи новата магистърска програма „Жилищна политика и управление на недвижими имоти”, разработена от Департамент „Архитектура” на Нов български университет.

Събитието бе закрито с презентация на арх. Миряна Йорданова, директор на магистърска програма „Архитектура”, Нов български университет, която представи един изпълнен европейски проект на университета за създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика” по програма „Архитектура” към департамент „Архитектура” на Нов български университет.