Интервюта

Целта на фасилити мениджмънта е да повишава производителността на хората

Лиана Петрова е изпълнителен директор на „Симачек Фасилити Сървисиз БГ“ ООД и председател на Българо- унгарската търговска камара от 2013 г. Завършила е унгарска филология в СУ „Св.Климент Охридски“ и специалност „Външно-търговска дейност на фирмата и МИО“ в Института за следдипломна квалификация на Университета за национално и световностопанство. Сертифицирана е по Фасилити мениджмънт от организацията за обучение към Стопанската камара на Австрия - WiFi Bulgaria.
Лиана Петрова е изпълнителен
директор на „Симачек
Фасилити Сървисиз БГ“ ООД
и председател на Българо-
унгарската търговска камара
от 2013 г. Завършила е унгарска
филология в СУ „Св.Климент
Охридски“ и специалност
„Външно-търговска дейност на
фирмата и МИО“ в Института
за следдипломна квалификация
на Университета за национално
и световностопанство.
Сертифицирана е по Фасилити
мениджмънт от организацията
за обучение към Стопанската
камара на Австрия – WiFi
Bulgaria.

Как преминава един ваш ден като изпълнителен директор на компания, предлагаща фасилити мениджмънт услуги?
Разрешете ми първо да Ви благодаря за възможността да участвам с това интервю във Вашето списание. Изхождайки от богатото съдържание на понятието фасилити мениджмънт услуги, като планиране, организиране, набиране на персонал, координация, бюджетиране и др., мога да кажа, че дните ми преминават изключително интересно и разнообразно. Основната цел на фасилити мениджмънта е да се повишава производителността на хората във всички дейности, които управлява. Това предполага постоянни контакти с настоящи и потенциални клиенти, с контрагенти, подизпълнители, колеги, служители и т.н., а те от своя страна предизвикват действия в различни посоки и на различни нива. С една дума мога да кажа, че работата ми като изпълнителен директор на фирма за фасилити мениджмънт е едно постоянно обогатяване.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Първото предизвикателство е фактът, че се работи с хора. Клиентите имат различни желания, работниците имат различни възможности, подчинените имат различни качества и задължения. Всичко това трябва да функционира гладко с цел максимално удовлетворение.
Второ предизвикателство е разнообразието на услуги. Това предполага наличието на познания в най-различни области.
Трето предизвикателство е разнообразието от имоти, които трябва да се управляват така, че хората, които ги ползват да имат максимално благоприятни условия за ефективна работа.
Четвърто предизвикателство е необходимостта да се усвоява ново ноу-хау, защото се появява и търсене на дейности, които евентуално преди това фирмата не е предлагала.
Предполагам, че бих могла да изброявам дълго, но ще оставя продължението на фантазията или на опита на Вашите читатели.
Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
Ако изходя от впечатленията си на заседанията на БГФМА, бих казала, че не е доминирана от мъже, защото там срещнах и доста жени. Тази представа може би идва от факта, че фасилити мениджмънтът се смята, че се занимава предимно с техническа дейност. Както вече споменах по-рано, целта му е да повишава производителността на хората и аз мисля, че жените със своята интуитивност, практичност и чувствителност са доста подходящи за тази професия. Поставянето на високи изисквания за доказване на професионализъм не би
трябвало да зависи от пола. Във фасилити мениджмънта, както и в другите сфери, професионализмът в крайна сметка получава конкретни измерения, изразени в авторитет, натовареност, печалба, удовлетвореност и др. Това стимулира към учене и усъвършенстване. Аз мисля, че най-важното е човек да обича работата си, да я върши с удоволствие и да бъде доволен от това, което е постигнал.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
Популярност се получава при добре свършена работа. Ако човек прави каквото трябва и както трябва, рано или късно това ще бъде забелязано и оценено. Така клиентите, които използват фасилити мениджмънт услуги, ще усетят колко много време и усилия им се спестяват, за да могат се фокусират върху основната си дейност, върху конкретните си задачи и споделяйки опита си с колеги и приятели, ще направят една безплатна реклама на доставчика на тези услуги. Ако само за понятието фасилити мениджмънт има поне 30 определения и се обединяват разнородни познания, свързани с хора, с недвижимости и с финанси, мога да си представя какво предизвикателство е да се изгради единна система за обучение по такава дисциплина. Мисля, че няма спор за необходимостта от адекватно образование, което да подготви кадри. Магистърските програми, които дават възможност за обучение на специализация на специалисти с различен профил са добро решение при една сравнително нова професия у нас. Бакалавърската степен за специализираното обучение трябва много добре да се комплектова, като се базира на науката и на опита на други страни, за да могат от университета да излизат наистина подготвени млади специалисти. Стимулите вече са въпрос на лична нагласа и очаквания. Според мен, самата възможност за реализация в една нова ниша на пазара сама по себе си е стимул.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ